Cànan nan Gàidheal
Cànan nan Gàidheal

This free course is available to start right now. Review the full course description and key learning outcomes and create an account and enrol if you want a free statement of participation.

Free course

Cànan nan Gàidheal

5.3.2 A’ cruthachadh briathrachas: prionnsabail

Tha na còig eisimpleirean seo a’ sealltainn nan diofar dhòighean a tha air an cleachdadh sa Ghàidhlig airson faclan ùra a dhèanamh.

Beurla Gàidhlig Tùs/Dòigh-obrach
Triangle triantan Seann fhacal Gàidhlig - ‘trian’ – air a chleachdadh ann an dòigh ùr.
Geography cruinn-eòlas Na faclan Gàidhlig ‘cruinne’ (saoghal) agus ‘eòlas’ air an cur còmhla gus facal ùr a dhèanamh: eisimpleir de bhun-bheachd air a ‘mhìneachadh’ sa Ghàidhlig.
television telebhisean Tha mòran fhaclan Gàidhlig a’ tighinn o Laideann no Grèigis, mar as trice tron Bheurla. ’S e faclan eadar-nàiseanta a tha ann an tòrr dhiubh a gheibhear ann an grunn chànanan.
rectangle ceart-cheàrnach Ceart’ agus ‘ceàrn’ air an cur còmhla mar eadar-theangachadh de ‘rectangle’. Canar ‘loan translation’ ri seo sa Bheurla. Tha brìgh an fhacail nas soilleire, ’s dòcha, on a tha e air a chur ri chèile le faclan Gàidhlig seach Laideann.
credit crunch staing creideis Staing’ + ‘creideas’. Tha brìgh ‘creideas’ (rud a tha thu a’ creidsinn) air atharrachadh gu bhith co-ionnan ri ‘credit’ (airgead): canar ‘loan shift’ ri seo.

triantan

Download this audio clip.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

cruinn-eòlas

Download this audio clip.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

telebhisean

Download this audio clip.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

ceart-cheàrnach

Download this audio clip.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

staing creideis

Download this audio clip.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).
Gaidhlig_1

Take your learning further

Making the decision to study can be a big step, which is why you'll want a trusted University. The Open University has over 40 years’ experience delivering flexible learning and 170,000 students are studying with us right now. Take a look at all Open University courses.

If you are new to university level study, find out more about the types of qualifications we offer, including our entry level Access courses and Certificates.

Not ready for University study then browse over 900 free courses on OpenLearn and sign up to our newsletter to hear about new free courses as they are released.

Every year, thousands of students decide to study with The Open University. With over 120 qualifications, we’ve got the right course for you.

Request an Open University prospectus