Explore.
Watch, listen, debate & discover with our experts

RSS Icon

European Day of Languages Quiz

Featuring: ActivityActivity
European Day of Languages Quiz
Duration 5 mins Updated 20 Aug 2013
Are there more sheep in Wales than humans? Test your language and culture knowledge to celebrate the European Day of Languages (26 September).

European Day of Languages Quiz

Featuring: ActivityActivity
European Day of Languages Quiz
Introductory level Duration 5 mins Updated 04 Sep 2012
Learn your 'ti' from your 'cha' with this quiz on different languages to celebrate the European Day of Languages (26 September)

Explore Welsh & Wales with OpenLearn

Explore Welsh & Wales with OpenLearn Creative commons image Credit: GeeHock under CC-BY-SA licence
Introductory level Duration 5 mins Updated 04 Aug 2011
Get to know the language, identity and culture of Wales better by listening to our podcasts or taking a Welsh course.

Debate: Making sense in Wales

Debate: Making sense in Wales Copyrighted image Credit: Jupiter Images
Introductory level Duration 5 mins Updated 12 Oct 2005
Forum member Little Richardjohn offered advice for making yourself understood in the Principality

Free OpenLearn courses.
Free extracts from OU course materials

RSS Icon

Croeso: Beginners' Welsh

Free CourseFree Course Featuring: AudioAudio
Croeso: Beginners' Welsh Copyrighted image Credit: Used with permission
Introductory level Duration 4 hours Updated 10 Dec 2013
This unit is taken from Croeso, a beginners’ language course that concentrates on Welsh as a tool for communication, but it also provides some...

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

Free CourseFree Course
Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies) Copyrighted image Credit: Used with permission
Introductory level Duration 10 hours Updated 17 Oct 2013
Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich...

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Free CourseFree Course
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes) Copyrighted image Credit: Used with permission
Introductory level Duration 10 hours Updated 04 Jan 2011
Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol...

Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

Free CourseFree Course
Paratoi aseiniadau (Preparing assignments) Copyrighted image Credit: Used with permission
Introductory level Duration 10 hours Updated 25 Nov 2010
Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn...