Skip to content
Share on Google Plus Share on LinkedIn Share on Reddit View article Comments
Print

Study this free course

Enrol to access the full course, get recognition for the skills you learn and track your progress. Make your learning visible!

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

Introduction

Unit image

Gellir gwella eich gallu i ddysgu drwy:

  • gael eich ysgogi
  • bod â diben clir
  • dadansoddi sut rydych yn gwneud pethau
  • bod yn barod i roi cynnig ar bethau newydd
  • cydnabod beth sy’n gweithio orau i chi.

Os cymerwch ychydig o amser i feddwl sut rydych chi fel unigolyn yn dysgu’n effeithiol, fe welwch:

  • y bydd astudio yn fwy pleserus
  • y bydd yn haws deall deunydd y cwrs
  • y byddwch yn tueddu i gofio themâu, cysyniadau neu dechnegau’r cwrs, a fydd yn helpu pan ddaw’r adeg i chi ysgrifennu aseiniadau neu baratoi at arholiadau.

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy’n gweddu i’ch anghenion a’r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith.

Tags, Ratings and Social Bookmarking

Page Tags

Sign in or create a free account to add tags to your OpenLearn profile

Ratings

No votes yet

Share

LDTW_2