Skip to content

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

Free Course Free Course

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

Ar ôl i chi gwblhau'r uned hon, byddwch:

 • yn deall pam bod meddwl am eich dysgu yn bwysig wedi meddwl am eich hanes a'ch profiadau dysgu
 • wedi dysgu am ddysgu gweithredol
 • yn deall pwysigrwydd adborth
 • wedi datblygu sgiliau dysgu
 • wedi dysgu sut i fyfyrio ar eich dysgu.

By: The Open University

 • Duration 10 hours
 • Updated Friday 11th March 2016
 • Introductory level
 • Posted under Welsh
Share on Google Plus Share on LinkedIn Share on Reddit View article Comments
Print

Study this free course

Enrol to access the full course, get recognition for the skills you learn, track your progress and on completion gain a statement of participation to demonstrate your learning to others. Make your learning visible!

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

Introduction

Unit image

Gellir gwella eich gallu i ddysgu drwy:

 • gael eich ysgogi
 • bod â diben clir
 • dadansoddi sut rydych yn gwneud pethau
 • bod yn barod i roi cynnig ar bethau newydd
 • cydnabod beth sy’n gweithio orau i chi.

Os cymerwch ychydig o amser i feddwl sut rydych chi fel unigolyn yn dysgu’n effeithiol, fe welwch:

 • y bydd astudio yn fwy pleserus
 • y bydd yn haws deall deunydd y cwrs
 • y byddwch yn tueddu i gofio themâu, cysyniadau neu dechnegau’r cwrs, a fydd yn helpu pan ddaw’r adeg i chi ysgrifennu aseiniadau neu baratoi at arholiadau.

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy’n gweddu i’ch anghenion a’r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith.

Find out more about studying with The Open University by visiting our online prospectus [Tip: hold Ctrl and click a link to open it in a new tab. (Hide tip)] .

Tags, Ratings and Social Bookmarking

Ratings

No votes yet

Share

LDTW_2