Skip to content
View article Comments (0) Share on Google Plus
EnrolPrint all pages Print

Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

Introduction

Unit image

Gellir gwella eich gallu i ddysgu drwy:

  • gael eich ysgogi
  • bod â diben clir
  • dadansoddi sut rydych yn gwneud pethau
  • bod yn barod i roi cynnig ar bethau newydd
  • cydnabod beth sy’n gweithio orau i chi.

Os cymerwch ychydig o amser i feddwl sut rydych chi fel unigolyn yn dysgu’n effeithiol, fe welwch:

  • y bydd astudio yn fwy pleserus
  • y bydd yn haws deall deunydd y cwrs
  • y byddwch yn tueddu i gofio themâu, cysyniadau neu dechnegau’r cwrs, a fydd yn helpu pan ddaw’r adeg i chi ysgrifennu aseiniadau neu baratoi at arholiadau.

Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy’n gweddu i’ch anghenion a’r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith.

LDTW_2