Skip to content

Filter pages by:

More filter options

Free OpenLearn courses.
Free extracts from OU course materials

RSS Icon
 • Discovering Wales and Welsh: first steps

  This free course, Discovering Wales and Welsh, introduces you to who the Welsh people are via a brief look at history and two significant figures,...

  Learn: Discovering Wales and Welsh: first steps more

  Free course

  4 hours

  Level: 1 Introductory

  Updated on:

  13 Jan 2017

 • Discovering Wales and Welsh: first steps

  Free Course Free Course Featuring: Video Video Audio Audio
  Discovering Wales and Welsh: first steps
  Introductory level Duration 4 hours Updated 13 Jan 2017
  This free course, Discovering Wales and Welsh, introduces you to who the Welsh...
 • Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission

  Croeso: Beginners' Welsh

  This free course, Croeso: Beginners' Welsh, is taken from Croeso, a beginners' language module that concentrates on Welsh as a tool for...

  Learn: Croeso: Beginners' Welsh more

  Free course

  4 hours

  Level: 1 Introductory

  Updated on:

  17 Aug 2016

 • Croeso: Beginners' Welsh

  Free Course Free Course Featuring: Audio Audio
  Croeso: Beginners' Welsh Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission
  Introductory level Duration 4 hours Updated 17 Aug 2016
  This free course, Croeso: Beginners' Welsh, is taken from Croeso, a beginners'...
 • Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission

  Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

  Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich...

  Learn: Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies) more

  Free course

  10 hours

  Level: 1 Introductory

  Updated on:

  11 Mar 2016

 • Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies)

  Free Course Free Course
  Datblygu strategaethau astudio effeithiol (Develop effective study strategies) Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission
  Introductory level Duration 10 hours Updated 11 Mar 2016
  Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n...
 • Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission

  Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

  Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â phoeni, nid oes disgwyl i chi wneud gwaith perffaith o'r cychwyn...

  Learn: Paratoi aseiniadau (Preparing assignments) more

  Free course

  10 hours

  Level: 1 Introductory

  Updated on:

  30 Nov 2012

 • Paratoi aseiniadau (Preparing assignments)

  Free Course Free Course
  Paratoi aseiniadau (Preparing assignments) Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission
  Introductory level Duration 10 hours Updated 30 Nov 2012
  Efallai y byddwch yn teimlo ar goll pan gewch eich aseiniad cyntaf ond peidiwch â...
 • Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission

  Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

  Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol...

  Learn: Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes) more

  Free course

  10 hours

  Level: 1 Introductory

  Updated on:

  04 Jan 2011

 • Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

  Free Course Free Course
  Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes) Copyrighted image Icon Copyright: Used with permission
  Introductory level Duration 10 hours Updated 04 Jan 2011
  Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw...