Free courses

All created free coursesAll created free courses

All created free courses

Find free courses built by teachers, colleges, universities, organisations and individuals.

Results: 3 courses
 • Dechrau gyda seicoleg
  0LEVEL
  Psychology 

  Dechrau gyda seicoleg

  Y 'pos mwyaf a phwysicaf' rydym yn ei wynebu fel pobl yw ni ein hunain (Boring, 1950, tud. 56). Mae pobl yn bos - yn bos cymhleth, cynnil ac amlhaenog, a daw'n fwy cymhleth fyth wrth i ni esblygu dros amser a newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yn pwy ydym ni?', mae seicolegwyr yn cyflwyno amrywiaeth o esboniadau pam bod pobl yn teimlo, yn meddwl ac yn ymddwyn fel ag y maent. Pan fydd yn ymddangos bod seicolegwyr yn deall un rhan o 'pwy ydym ni', daw tystiolaeth newydd i ddangos ochr wahanol i'r amlwg! Nid yw'n hawdd nodi'r holl ddylanwadau.

 • Starting with psychology
  0LEVEL
  Psychology 

  Starting with psychology

  The most ‘important and greatest puzzle’ we face as humans is ourselves (Boring, 1950, p. 56). Humans are a puzzle – one that is complex, subtle and multi-layered, and it gets even more complicated as we evolve over time and change in different contexts. When answering the question ‘What makes us who we are?’, psychologists put forward a range of explanations about why people feel, think and behave the way they do. Just when psychologists seem to understand one bit of ‘who we are’, up pops some new evidence to show a different side! It is not easy to pin down all the many influences.

 • 自主学习能力发展
  0LEVEL
  Education 

  自主学习能力发展

  我们充满憧憬,心随火车呼啸,一路向北,向南,向东,向西,奔向想象中的大学。我们心怀忐忑,对未来充满向往和不安,我们担心找不到前进的方向,担心不适应大学的生活…… 确实与紧张单一的高中生活相比,大学是一个色彩斑斓的世界,可以选择很多种不同的生活方式。要开启人生这段新的旅程,首先要为自己找一个目标, 比起书本上的知识,学会自学更重要。 欢迎大家来到自主学习能力发展课程,本课程的主要目标是培养大家的自主学习技能尤其是组织技能和情感技能。具体包括:  转换学习观念,培养责任感,建立自我负责的学习意识  借助科学的测评工具,重新认识自己,了解自己的心理特征  获得并运用科学的学习方法和技巧,尤其是互联网时代资源获取和利用的方法  激发内在学习动机,树立学习信心,保持对学习的热情  认识和分析将会遇到的困难,培养控制焦虑,缓解压力的能力  学会时间管理,能够合理规划学习,合理安排时间,妥善处理各种事情优先级的能力  能够不断调整和完善自己的学习目标、学习进程和学习方法

Page 1 of 1
  Take a look at our collections of courses

  OpenLearn Create hosts collections of courses created by teachers, colleges, universities, organisations and individuals from around the world.

  Free courses on OpenLearn

  Search OpenLearn for specially designed Open University free courses and resources.