Free courses

All created free coursesAll created free courses

All created free courses

Find free courses built by teachers, colleges, universities, organisations and individuals.

Results: 112 courses
 • About the free badged courses from the Social Partnerships Network
  0LEVEL
  Education 

  About the free badged courses from the Social Partnerships Network

  Introductory video about the Social Partnerships Network badged courses and about our research.

 • ACCUMULATE AFRICA -Demo for ACCOSCA
  1LEVEL
  Education 

  ACCUMULATE AFRICA -Demo for ACCOSCA

  This unit has been created for ACCUMULATE, a project involving African credit unions in several countries.  

 • Autoria x Plagio
  0LEVEL
  Education 

  Autoria x Plagio

  Comunicacao Digital como habilidade chave

 • Becoming an open educator
  0LEVEL
  Education 

  Becoming an open educator

  This course, which was produced as part of the Opening Educational Practices in Scotland (OEPS) project is aimed at anyone who is curious about how free and open might change our approach to teaching and learning and has been designed for administrators, educators and facilitators in all sectors.

 • Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
  0LEVEL
  Education 

  Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

  Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

 • California State University-Northridge Second Chance Early Start Program Learning to Learn
  0LEVEL
  Education 

  California State University-Northridge Second Chance Early Start Program Learning to Learn

  Welcome to CSUN's specially designed version of Learning to Learn!  Learning to Learn is an opportunity for you to build your confidence and to provide the tools and skills necessary to be successful in your new academic setting.  As you work through the course you will be encouraged to consider possible choices and learn the value of making plans for your future.  You will increase your awareness of your current qualities, knowledge and skills.  The online activities, videos, and challenges will help you develop the essential college and life skills of communication and problem solving leading to solid academic success.   The Learning to Learn course content is presented in an online format and is available for you to add value to your learning experience as part of the early start initiative. Congratulations! Your first task is to read the course overview and complete the self-reflection questionnaire. This will help you to think about how Learning to Learn can help you achieve your goals and aims.

 • Career and life planning workbook
  0LEVEL
  Education 

  Career and life planning workbook

  You’d like to step back and take stock on your career and life to date, and decide which way your life should be going. This workbook allows you to review your current situation so that you can make informed and considered plans for the future.

 • CREATE – Child Rights Education in East Africa
  0LEVEL
  Education 

  CREATE – Child Rights Education in East Africa

  This course explores Children’s rights for health workers to inform their practice in Ethiopia, Tanzania, Kenya and Uganda

 • CREDPRO: The Child: Development Needs & Rights
  0LEVEL
  Education 

  CREDPRO: The Child: Development Needs & Rights

  This unit begins by introducing the concepts of childhood and child development, followed by an exploration of children’s universal needs and potentials. Needs are then related to the international standards outlined in the UN Convention of the Rights of the Child.

 • Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith
  0LEVEL
  Education 

  Cynorthwywyr addysgu: Cymorth ar waith

  Mae cynorthwywyr addysgu yn adnodd pwysig ym myd addysg. Mae'r uned hon yn edrych ar sut mae'r rôl wedi datblygu ledled y DU dros amser. Mae'n ystyried y sgiliau a'r nodweddion y mae cynorthwywyr addysgu yn eu defnyddio er mwyn rhoi cymorth effeithiol a chyfrannu at waith tîm cynhyrchiol.

 • Darllen a gwneud nodiadau
  0LEVEL
  Education 

  Darllen a gwneud nodiadau

  Mae darllen, gwrando a meddwl fel rhan o'ch astudiaeth yn aml yn mynd law yn llaw â gwneud nodiadau o ryw fath. Fe welwch fod sawl ffordd wahanol o ddarllen a sawl ffordd wahanol o wneud nodyn o rywbeth. Yn dibynnu ar eich sefyllfa, efallai y byddwch yn darllen yn fwy neu'n llai am rywbeth, neu efallai y byddwch yn canolbwyntio ar un adran benodol o lyfr. Efallai y byddwch yn gwneud nodiadau helaeth, yn nodi ond rhai geiriau yn unig, yn gwneud diagramau neu efallai na fyddwch yn gwneud nodiadau o gwbl. Yn yr uned hon byddwch yn cael arweiniad ar ba dechnegau i'w defnyddio a phryd i'w defnyddio.

 • Datblygu strategaethau astudio effeithiol
  0LEVEL
  Education 

  Datblygu strategaethau astudio effeithiol

  Gall dod i wybod sut rydych yn dysgu eich helpu i ddatblygu technegau astudio sy'n gweddu i'ch anghenion a'r dasg dan sylw. Bydd gwella eich strategaethau astudio yn arbed amser i chi, yn ysgafnhau eich baich gwaith ac yn helpu i wella ansawdd eich gwaith. Yn yr uned hon byddwch yn dysgu technegau ac yn datblygu sgiliau a fydd yn eich helpu gyda'ch astudiaethau.

Page 1 of 10
Take a look at our collections of courses

OpenLearn Create hosts collections of courses created by teachers, colleges, universities, organisations and individuals from around the world.

Free courses on OpenLearn

Search OpenLearn for specially designed Open University free courses and resources.