Sesiwn 4: Egluro fy nodau a chynllunio ar gyfer y dyfodol

Cyflwyniad

Ffigur 4.1

Yn Sesiynau 1-3 rydych wedi edrych ar ble rydych nawr a sut gwnaethoch gyrraedd yno. Yn y sesiwn hon byddwch yn ystyried ble rydych am fod yn y dyfodol.

Efallai eich bod yn gweithio neu'n astudio ar hyn o bryd. Os na, efallai mai dyma'r amser iawn i chi ystyried dychwelyd i'r gwaith neu ailafael yn eich astudiaethau a gafodd eu gohirio, neu hyd yn oed newid cyfeiriad yn gyfan gwbl. Gallai hyn gynnwys adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi'u datblygu o ofalu a meddwl am astudiaethau a allai arwain at waith sy'n gysylltiedig â gofal. Neu gallech fod am ddechrau rhywbeth hollol newydd.

Bydd eich man cychwyn o ran astudio yn dibynnu ar sawl peth: eich amgylchiadau personol, cymwysterau addysgol blaenorol, faint o amser sydd wedi mynd heibio ers i chi fod mewn addysg neu hyfforddiant ffurfiol, a chyfleoedd i ddilyn y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.

Bydd ymchwilio i'r cwrs, rôl neu yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi yn eich helpu gyda'ch cynlluniau, gan sicrhau eich bod yn gwneud penderfyniad call, ac nad ydych yn troedio ar y llwybr anghywir. Efallai nad ydych mewn sefyllfa i weithio ar eich nodau ar gyfer y dyfodol eto, ond gall ystyried y peth fod yn broses ddefnyddiol.

Dewis proffil swydd