Sesiwn 5: Nodi fy nghamau nesaf a ble y gallaf ddod o hyd i wybodaeth a chymorth

Cyflwyniad

Ffigur 5.1

Rydych wedi bod yn ystyried sut i weithio tuag at eich nodau a sut y gallwch helpu eich hun. Nawr mae gennych syniad o'r man rydych am ei gyrraedd a pha anawsterau y gallech eu hwynebu. Rydych hefyd yn ymwybodol pa agweddau ar eich bywyd a allai eich helpu. Mae angen help ar bob un ohonom i gyflawni ein nod mewn bywyd. A ydych yn adnabod unrhyw un a allai eich helpu a'ch cefnogi hefyd - aelodau o'r teulu, ffrindiau, cydweithwyr, staff canolfan gofalwyr neu eraill?

Gwrandewch ar Alana yn disgrifio'r cymorth a gaiff gan gynllun Gofalwyr Oedolion Ifanc yn NEWCIS, ei chanolfan gofalwyr leol.

Download this video clip.
Skip transcript

Transcript

Alana
O ran cefnogaeth, rydym yn mynd allan unwaith y mis gyda Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc. Os oes angen help arnoch, mae ar gael. Dwi'n cwrdd ag un o weithwyr Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc unwaith yr wythnos i siarad oherwydd dyw'r sefyllfa gartref ddim yn dda ar y foment. Mae'r gefnogaeth honno yn ddefnyddiol. Pe na bai'r gefnogaeth honno ar gael, dwi ddim yn credu y byddwn i yma oherwydd...mae'n anodd...yn anodd, mae bywyd yn anodd iawn, iawn.
End transcript
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Edrychwch ar y diagram gwe pry cop yn Ffigur 5.2, sy'n dangos rhwydwaith cymorth Claire.

Nawr edrychwch ar rwydwaith cymorth Suzanne.

Lawrlwythiadau yn perthyn i’r ddogfen yma

Gallwch lawrlwythio’r ffeiliau yma i’w defnyddio all-lein neu ar ddyfais symudol.

The materials below are provided for offline use for your convenience and are not tracked. If you wish to save your progress, please go through the online version.

Eich cymorth a'r camau nesaf