All topics
Grid List Results: 188 items
Perspectives on social work: Individual stories free course icon

Health, Sports & Psychology 

Perspectives on social work: Individual stories

In this series of four interviews you will watch a service user, a carer, a social worker and a social work manager talking about their different experiences. The interviews will illustrate the importance of listening to people’s stories, the importance of relationship in social work practice, and the importance of the context in which social work practice takes place. You will consider questions about the interviews, and will reflect on the implications for practice of what the individuals have to say.

Free course
2 hrs
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru free course icon

Health, Sports & Psychology 

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan bwysig, ym mywydau defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr ac ymarfer gweithwyr cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cydnabod bod ymarfer gwaith cymdeithasol yn digwydd mewn cyd-destun. Yn benodol, byddwch yn dysgu beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer gwaith cymdeithasol yng Nghymru - yn y cyd-destun Cymreig.

Free course
10 hrs
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol free course icon

Health, Sports & Psychology 

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith cymdeithasol. Byddwch yn ystyried cwestiynau am y cyfweliadau ac yn myfyrio ar oblygiadau'r hyn sydd gan yr unigolion i'w ddweud ar gyfer ymarfer.

Free course
2 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: © weible1980; iStockphoto.com
Lottery of birth free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Lottery of birth

This free course, Lottery of birth, will look at both the big picture of the ‘lottery of birth’ and the smaller, human stories. You will examine the inequalities of birth, particularly being born rich or poor and being born female or male.

Free course
12 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: The Open University Wales
What about me? A personal development course for carers in Wales free course icon

Health, Sports & Psychology 

What about me? A personal development course for carers in Wales

This is a personal development course for carers in Wales. It will help you to identify and reflect on your experiences, interests, skills and your future aspirations. You will also have the opportunity to develop a personal action plan to take forward beyond the course. Developed by The Open University in Wales and Carers Trust Wales, it is embedded with case studies from real carers sharing their experiences and reflections.

Free course
5 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: The Open University Wales
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru free course icon

Health, Sports & Psychology 

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, yn cynnwys astudiaethau achos gan ofalwyr go iawn sy'n rhannu eu profiadau a'u myfyrdodau.

Free course
5 hrs
Creative commons image Icon Gabi Kent under Creative-Commons license
Coping in isolation: Time to Think free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Coping in isolation: Time to Think

In 2020, as millions worldwide face prolonged periods of social isolation, what can you learn about coping from Open University graduates who studied while imprisoned in the Maze and Long Kesh prison during the years of conflict in and about Northern Ireland? In this free course, David and Michael, two Open University graduates, reflect on the current COVID-19 lockdown and their study experiences while imprisoned in the 1970s and 1980s, and offer ways to adjust to the current pressures facing people across the globe.

Free course
6 hrs
The science of nutrition and healthy eating free course icon Level Badge icon

Health, Sports & Psychology 

The science of nutrition and healthy eating

This free course, The science of nutrition and healthy eating, looks at the science behind nutrition, covering aspects of biology, chemistry and physics as well as giving some insight into healthier eating. Reading food labels, choosing healthier foods, hydrating appropriately and understanding how we taste food will allow you to be more informed about the choices you make about the food you eat.

Free course
24 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: Alex Proimos in Flickr made available under Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Licence
Introducing public health free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Introducing public health

This free course, Introducing public health, presents some key elements of public health and health promotion. It considers the scope and focus of public health and how it is subject to change and located within the wider global context.

Free course
6 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: © Bonfanti Diego/Getty Images
Introducing social work: a starter kit free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Introducing social work: a starter kit

This free course, Introducing social work: a starter kit, provides a glimpse into some of the things that social workers do and looks at why and how social work is done. The course is designed for people who might be interested in and curious about social work practice. It will also be a useful initial resource for those who may be thinking about entering the social work profession at some point in the future.

Free course
12 hrs
Making sense of ourselves free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Making sense of ourselves

This free course, Making sense of ourselves, introduces you to well-known psychological topics by asking and answering everyday questions, such as Why don’t we like one another? Why would I hang around with you? Do you see what I see? What’s the point of childhood? You’ll learn how psychologists can go about addressing these questions using different research tools and approaches.

Free course
4 hrs
Copyrighted  image Icon Copyright: © istockphoto.com/Aldo Murillo
Supporting and developing resilience in social work free course icon Level

Health, Sports & Psychology 

Supporting and developing resilience in social work

What does it take to become a resilient practitioner in social work? This free course, Supporting and developing resilience in social work, will guide you through some important concepts. An understanding of ‘emotional resilience’ and ‘professional leadership’ will help to guide you through taking a positive approach to problems that ----- in social work practice. You will also be introduced to some ideas about leadership in social work practice.

Free course
10 hrs
Page 2 of 16
Page 2 of 16
  • 1
  • 2
  • 3