Skip to content
Cymdeithas, Gwleidyddiaeth a’r Gyfraith
Awdur:

Ynglŷn â OpenLearn Cymru

Wedi'i ddiweddaru Dydd Mercher, 30 Mis Hydref 2019

Mae OpenLearn Cymru o ddiddordeb i unrhyw un sy'n dymuno gwybod mwy am gymdeithas a diwylliant Cymru. Dysgwch fwy yma...

Amrywiaeth eang o bynciau, yn Gymraeg a Saesneg

Mae canolbwynt OpenLearn Cymru yn dwyn ynghyd gasgliad o adnoddau addysgol am ddim sy'n berthnasol i Gymru. Mae'r pynciau yn amrywiol iawn ac yn cynnwys rhai am Gymru, sy'n berthnasol i ddefnyddwyr yng Nghymru.

Mae'r cynnwys ar gael yn Gymraeg a Saesneg.  Gweler www.open.edu/openlearnwales i gael y fersiwn Gymraeg.

Mae OpenLearn Cymru am ddim. Does dim ffi... 

Nid yw OpenLearn Cymru yn gofyn i chi ddod yn un o fyfyrwyr y Brifysgol Agored ac nid yw'n dyfarnu credydau, yn rhoi graddau na mynediad i wasanaethau sydd ar gael i fyfyrwyr cofrestredig. Fodd bynnag, mae OpenLearn Cymru yn rhoi cyfle i chi fanteisio ar gyfoeth o adnoddau addysgol y gallwch eu hastudio pryd bynnag a ble bynnag yr hoffech.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i... 

Os oes diddordeb gennych mewn astudio gyda'r Brifysgol Agored, ewch i www.open.ac.uk/study.

Ar gyfer y rhan fwyaf o'n cyrsiau i israddedigion, nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol arnoch i astudio gyda ni.

Ein cyfranwyr

Rydym yn ddiolchgar i'n partneriaid JISC RSC Cymru a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am eu help gyda'r wefan hon.

Mae'r Sefydliad Materion Cymreig a Chanolfan Llywodraethiant Cymru hefyd wedi cyfrannu'n hael at gynnwys y wefan hon.

 

Sgoriau

Share

Related content (tags)

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?