Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Arweiniad i gymorth cyllid myfyrwyr yng Nghymru

Diweddarwyd Dydd Llun, 12 Gorffennaf 2021
Pa gyllid sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yng Nghymru?

Mae mynd i’r brifysgol yn gallu gwella’ch gwybodaeth, sgiliau, gobeithion gyrfaol a photensial ennill arian – ond mae hefyd yn gostus. Bellach, gall pob myfyriwr israddedig cymwys o Gymru sy’n dechrau ar gwrs yn y brifysgol am y tro cyntaf dderbyn cymorth gyda chostau byw, drwy gyfuniad o grantiau a benthyciadau.

 

 

Dysgwch a ydych chi’n gymwys a sut a phryd i wneud cais. Nid oes angen i’ch lle ar gwrs mewn prifysgol fod wedi’i gadarnhau cyn gwneud cais am gyllid myfyrwyr.

Stori Elen

Mae Elen Jones, sy’n 20 oed ac o Ynys Môn, yn astudio am radd yn y Gymraeg a'r Cyfryngau er mwyn helpu i roi ei gyrfa ar ben ffordd.

 

 

Stori Dylan

Yn ôl Dylan Jones, 21, o Fangor, dydy’r pandemig ddim yn amharu ar ei gynlluniau ar gyfer y dyfodol, er gwaethaf y newidiadau i ddysgu dros y flwyddyn ddiwethaf.

 

 

 


UR WG footer logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Llywodraeth Cymru ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?