All content

Hundreds of educational interactives, games, quizzes, videos and podcasts, plus 1000s of articles written by academic experts and guest contributors.

Grid List Results: 1059 items
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol free course icon level 1: introductory icon

Health, Sports & Psychology

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith ...

Free course
2 hrs
Perspectives on social work: individual stories free course icon level 1: introductory icon

Health, Sports & Psychology

Perspectives on social work: individual stories

In this series of four interviews you will watch a service user, a carer, a social worker and a social work manager talking about their different experiences. The interviews will illustrate the importance of listening to people’s stories, the importance of relationship in social work practice, and the importance of the context in which social ...

Free course
2 hrs
Dechrau gyda seicoleg free course icon level 1: introductory icon

Health, Sports & Psychology

Dechrau gyda seicoleg

Y 'pos mwyaf a phwysicaf' rydym yn ei wynebu fel pobl yw ni ein hunain (Boring, 1950, tud. 56). Mae pobl yn bos - yn bos cymhleth, cynnil ac amlhaenog, a daw'n fwy cymhleth fyth wrth i ni esblygu dros amser a newid o fewn cyd-destunau gwahanol. Wrth ateb y cwestiwn 'Beth sy'n ein gwneud ni yn pwy ydym ni?', mae seicolegwyr yn ...

Free course
5 hrs
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru free course icon level 1: introductory icon

Health, Sports & Psychology

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan ...

Free course
10 hrs
Cyflwyniad i waith cymdeithasol free course icon level 1: introductory icon

Health, Sports & Psychology

Cyflwyniad i waith cymdeithasol

Bydd y cwrs byr hwn yn eich cyflwyno i waith cymdeithasol ac yn datblygu eich dealltwriaeth o rai o’r damcaniaethau sy’n gysylltiedig ag ymarfer gwaith cymdeithasol.

Free course
15 hrs
Planning a better future free course icon level 1: introductory icon

Education & Development

Planning a better future

Planning a better future is an introductory course for anyone considering changing jobs, wondering how to move up the ladder or return to work after a break, and those who might be looking to aspire to better things.

Free course
15 hrs
Studying medicine bilingually free course icon level 1: introductory icon

Health, Sports & Psychology

Studying medicine bilingually

Are you interested in studying medicine at university? Then if so, this unit is for you. It introduces a number of the factors that you need to think about when applying to study medicine, and outlines some of the particular advantages of studying medicine bilingually at university.

Free course
1 hr
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog free course icon level 1: introductory icon

Health, Sports & Psychology

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol? Os felly, mae’r uned hon i chi. Mae’n cyflwyno nifer o ffactorau yr ydych angen eu hystyried wrth wneud cais i astudio meddygaeth, ac yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio meddygaeth yn ddwyieithog yn y brifysgol.

Free course
1 hr
Sure, I know how to talk to people! free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Sure, I know how to talk to people!

This free course is one in a series focusing on leadership, decision-making and communication in the context of policing within the community. This particular session focuses on communication skills and specifically looks at how to build rapport and get the most out of conversations in community settings. It introduces a psychological model ...

Free course
4 hrs
Introducing social work: a starter kit free course icon level 3: advanced icon

Health, Sports & Psychology

Introducing social work: a starter kit

This free course, Introducing social work: a starter kit, provides a glimpse into some of the things that social workers do and looks at why and how social work is done. The course is designed for people who might be interested in and curious about social work practice. It will also be a useful initial resource for those who may be thinking ...

Free course
12 hrs
MSE’s Academy of Money free course icon level 1: introductory icon Badge icon

Money & Business

MSE’s Academy of Money

The Open University has joined forces with MoneySavingExpert (MSE) to produce this new free course to give you the skills and knowledge to master your finances. Packed with videos, audios, quizzes and activities the course covers all the key aspects of personal finance in six sessions of study that each take around two hours to complete.

Free course
12 hrs
Collective leadership free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Collective leadership

This free course, Collective leadership, will give you an insight into the importance of how to be a more effective leader, and how to better engage and work with ‘followers’ in an organisational setting.

Free course
6 hrs