Skip to main content
Health, Sports & Psychology

Health, Sports & Psychology

How best to maintain a healthy mind in a healthy body and the professions that help us.
Health, Sports & Psychology

Free courses

Produced by The Open University, a world leader in open and distance learning, all OpenLearn courses are free to study. We offer nearly 1000 free courses across 8 different subject areas. Our courses are available to start right away.

  • All topics
Grid List Results: 195 items
Copyright free Icon
Gofalu am oedolion free course icon Level

Health, Sports & Psychology

Gofalu am oedolion

Mae gofalu am oedolion yn gwrs rhagarweiniol i unrhyw un sydd â rôl ofalgar, naill ai'n daladwy neu'n ddi-dāl. Mae'n adeiladu ar yr hyn yr ydych eisoes yn ei wybod i roi gwell dealltwriaeth i chi o'ch rôl fel gofalwr. Mae hefyd yn cefnogi'ch lles eich hun trwy roi syniadau a gwybodaeth i chi am ofalu amdanoch eich hun a delio â straen.

Free course
15 hrs
Copyright free Icon
Caring for adults free course icon Level

Health, Sports & Psychology

Caring for adults

Caring for adults is an introductory course for anyone in a caring role, either paid or unpaid. It builds on what you already know to give you a better understanding of your role as a carer. It also supports your own well-being by giving you some ideas and information about looking after yourself and dealing with stress.

Free course
15 hrs
Copyright free Icon
Introducing computing and IT free course icon Level

Science, Maths & Technology

Introducing computing and IT

This free course, Introducing computing and IT, provides a general overview of how digital technologies have come to dominate virtually every aspect of the modern world and some guidance on how to prepare for this digital life. It raises awareness of the importance of data security and online safety. It also provides an explanation of the ...

Free course
10 hrs
Copyright free Icon
Collective leadership free course icon Level

Money & Business

Collective leadership

This free course, Collective leadership, will give you an insight into the importance of how to be a more effective leader, and how to better engage and work with ‘followers’ in an organisational setting.

Free course
6 hrs
Copyright free Icon
The importance of interpersonal skills free course icon Level

Money & Business

The importance of interpersonal skills

To succeed in management you need good interpersonal skills, you need to understand how to deal with other people. This free course, The importance of interpersonal skills, will help you gain an awareness of your own skills and understand that an awareness of the interpersonal skills of others can help us enormously in dealing with the work ...

Free course
3 hrs
Copyright free Icon
Perspectives on social work: individual stories free course icon Level

Health, Sports & Psychology

Perspectives on social work: individual stories

In this series of four interviews you will watch a service user, a carer, a social worker and a social work manager talking about their different experiences. The interviews will illustrate the importance of listening to people’s stories, the importance of relationship in social work practice, and the importance of the context in which social ...

Free course
2 hrs
Copyright free Icon
Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru free course icon Level

Health, Sports & Psychology

Cyflwyniad i waith cymdeithasol yng Nghymru

Mae parchu hunaniaeth pob person yn un o werthoedd canolog gwaith cymdeithasol ond, fel y mae'r term yn awgrymu, mae gwaith cymdeithasol yn golygu mwy na safbwyntiau unigol: mae hefyd yn digwydd o fewn cyd-destun cymdeithasol. Mae cymdeithas, demograffi, daearyddiaeth, deddfwriaeth genedlaethol, polisi cenedlaethol ac iaith oll yn chwarae rhan ...

Free course
10 hrs
Copyright free Icon
Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol free course icon Level

Health, Sports & Psychology

Storïau unigol: safbwyntiau ar waith cymdeithasol

Yn y gyfres hon o bedwar cyfweliad, byddwch yn gwylio defnyddiwr gwasanaeth, gofalwr, gweithiwr cymdeithasol a rheolwr gwaith cymdeithasol yn siarad am eu profiadau gwahanol. Bydd y cyfweliadau'n dangos pwysigrwydd gwrando ar storïau pobl, pwysigrwydd cydberthnasau mewn ymarfer gwaith cymdeithasol a phwysigrwydd cyd-destun yr ymarfer gwaith ...

Free course
2 hrs
Copyrighted Icon
Lottery of birth free course icon Level

Health, Sports & Psychology

Lottery of birth

This free course, Lottery of birth, will look at both the big picture of the ‘lottery of birth’ and the smaller, human stories. You will examine the inequalities of birth, particularly being born rich or poor and being born female or male.

Free course
12 hrs
Copyrighted Icon
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru free course icon Level

Health, Sports & Psychology

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru yw hwn. Bydd yn eich helpu i nodi a myfyrio ar eich profiadau, eich diddordebau a'ch sgiliau a'ch dyheadau ar gyfer y dyfodol. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu cynllun gweithredu personol i'w roi ar waith ar ôl i'r cwrs ddod i ben. Mae'r cwrs, a ddatblygwyd gan Y Brifysgol Agored ...

Free course
5 hrs
Copyrighted Icon
What about me? A personal development course for carers in Wales free course icon Level

Health, Sports & Psychology

What about me? A personal development course for carers in Wales

This is a personal development course for carers in Wales. It will help you to identify and reflect on your experiences, interests, skills and your future aspirations. You will also have the opportunity to develop a personal action plan to take forward beyond the course. Developed by The Open University in Wales and Carers Trust Wales, it is ...

Free course
5 hrs
Copyright free Icon
Understanding organisational value free course icon Level

Money & Business

Understanding organisational value

All organisations must find new ways that benefit both their stakeholders and society. This means constantly improving their processes, goods and services. In the 21st century, new ideals of collaboration, inclusion, and equality are challenging more narrow market-based notions. This free course, Understanding organisational value, will explore ...

Free course
7 hrs