Grid Rhestr Canlyniadau: 194 eitem
Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol

Sut i ddefnyddio Barod ar gyfer Prifysgol – eich casgliad o adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i’ch helpu i ddechrau arni gydag addysg uwch.

Fideo
5 mun
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
5 mun
Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn

Ydych chi’n ystyried ai prifysgol yw’r dewis cywir i chi? Gwrandewch wrth i fyfyrwyr o holl brifysgolion Cymru rannu eu profiadau.

Sain
5 mun
Sut beth yw’r System Glirio mewn gwirionedd? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sut beth yw’r System Glirio mewn gwirionedd?

Myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn rhannu eu profiadau a’u disgwyliadau parthed y System Glirio.

Fideo
5 mun
Termau Addysg Uwch Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Termau Addysg Uwch

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein i fyfyrwyr a staff i hwyluso'r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Erthygl
5 mun
Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol

Strategaethau sy'n helpu i gynnal llesiant a meddwl cadarnhaol yn ystod cyfnod a all fod yn heriol neu'n llawn straen.

Fideo
5 mun
Canllaw i rieni ar geisiadau prifysgol a thu hwnt Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Canllaw i rieni ar geisiadau prifysgol a thu hwnt

Canllaw cam wrth gam i rieni, gwarcheidwaid a gofalwyr wedi’i ddylunio i’ch cynorthwyo chi i gefnogi eich person ifanc i lywio’r broses ymgeisio prifysgolion a thu hwnt.

Gweithgaredd
5 mun
Defnyddio ystadegau  yn eich ymchwil Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Defnyddio ystadegau yn eich ymchwil

Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Gweithgaredd
5 mun
Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir

Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr.

Fideo
5 mun
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthygl
5 mun
Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio

Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau

Gweithgaredd
5 mun
Gwella eich sgiliau astudio ar gyfer y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Gwella eich sgiliau astudio ar gyfer y brifysgol

Mae yna wahanol ffyrdd o astudio – ond y peth pwysig yw gweld beth sy’n gweithio orau i chi. Yn y weminar hon gan Brifysgol Caerdydd, cewch ddysgu rhagor am wahanol dechnegau astudio a chewch awgrymiadau ar gyfer adolygu.

Fideo
5 mun