Grid Rhestr Canlyniadau: 185 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol

Sut i ddefnyddio Barod ar gyfer Prifysgol – eich casgliad o adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i’ch helpu i ddechrau arni gydag addysg uwch.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir

Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol? Os felly, mae’r uned hon i chi. Mae’n cyflwyno nifer o ffactorau yr ydych angen eu hystyried wrth wneud cais i astudio meddygaeth, ac yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio meddygaeth yn ddwyieithog yn y brifysgol.

Cwrs am ddim
1 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Termau Addysg Uwch Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Termau Addysg Uwch

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein i fyfyrwyr a staff i hwyluso'r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol

Strategaethau sy'n helpu i gynnal llesiant a meddwl cadarnhaol yn ystod cyfnod a all fod yn heriol neu'n llawn straen.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio

Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau

Gweithgaredd
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Defnyddio ystadegau  yn eich ymchwil Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Defnyddio ystadegau yn eich ymchwil

Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Gweithgaredd
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Gyrfaoedd STEM Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Gyrfaoedd STEM

Mae'r cyflwyniad hwn yn dangos i fyfyrwyr ysgol a choleg sut y gallai dyfodol cyffrous mewn STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) edrych.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Canllaw Rhieni a Gofalwyr i Brifysgol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Canllaw Rhieni a Gofalwyr i Brifysgol

Mae trosglwyddo o’r ysgol neu’r coleg nid yn unig yn anodd i lawer o fyfyrwyr ond ei fod yn heriol i’w rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr hefyd.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
A ydych wedi ymddieithrio oddi wrth eich teulu ac yn ystyried mynd i’r brifysgol? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

A ydych wedi ymddieithrio oddi wrth eich teulu ac yn ystyried mynd i’r brifysgol?

Mae’n anodd gwneud penderfyniad mawr o’r fath heb rwydwaith teuluol agos, ond gall Stand Alone eich helpu.

Erthygl