Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Awgrymiadau gorau a syniadau ar gyfer dechrau yn y brifysgol

Diweddarwyd Dydd Iau, 10 Tachwedd 2022

Dyma Laura o Brifysgol Abertawe yn rhannu ei hawgrymiadau gorau ar gyfer gwneud ffrindiau newydd a manteisio i’r eithaf ar y brifysgol.

Mae Laura yn rhoi cyngor i lasfyfyrwyr am fod yn rhagweithiol, cadw eich drws ar agor, manteisio i’r eithaf ar ffeiriau glasfyfyrwyr a dod o hyd i gymdeithasau cymdeithasol.Gwyliwch ragor o flogiau
gan fyfyrwyr Prifysgol Abertawe.


Logo Prifysgol Abertawe

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Abertawe ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?