Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Bioleg: Newid Hinsawdd a Chadwraeth

Diweddarwyd Dydd Llun, 30 Tachwedd 2020
Prif amcan y sesiwn hon yw trafod sut y gall gwaith ymchwil y mae gwyddonwyr yn ei wneud nawr helpu i fynd i'r afael â'r heriau cyfunol o newid hinsawdd a cholli cynefin.

Bydd y sesiwn yn amlinellu bygythiadau deuol newid hinsawdd a cholli cynefin a chaniatáu i fyfyrwyr drafod eu heffeithiau posibl.

Yna bydd y sesiwn yn symud ymlaen i edrych ar ddau brosiect ymchwil cymhwysol, sef ECHOES (wedi'i leoli yng Nghymru ac Iwerddon) a DGbarcoding (wedi'i leoli yn Sabah, Borneo). Nod cyffredinol y ddau brosiect yw darparu data a fydd yn helpu i liniau'r heriau hyn yn y dyfodol. Yna byddwn yn trafod cyfyngiadau'r gwaith ymchwil.

Bydd y myfyrwyr yn cael budd o ddysgu sut y cynhelir prosiectau gwyddoniaeth mewn sefyllfaoedd go iawn gan dimau amlddisgyblaethol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

Cyfres o weminarau: 'Heriau 2030'

Cyfres o weminarau sy'n edrych ar broblemau'r dyfodol o safbwynt amrywiaeth o bynciau fel Gwleidyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes a Busnes.

Mewn partneriaeth â Channel Talent, nod Prifysgol Aberystwyth yw rhoi cipolwg i chi ar ddulliau addysgu ac ymchwil darlithwyr wrth drafod y problemau y bydd y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod y degawd nesaf.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?