Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Canllaw Rhieni a Gofalwyr i Brifysgol

Diweddarwyd Dydd Gwener, 9 Ebrill 2021
Mae trosglwyddo o’r ysgol neu’r coleg nid yn unig yn anodd i lawer o fyfyrwyr ond ei fod yn heriol i’w rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr hefyd.

Mae’r canllaw hwn wedi’i gynllunio i’ch helpu i ddeall y broses ymgeisio, er mwyn i chi fedru cefnogi eich plentyn yn well. Wrth fynd i’r brifysgol, dyma’r tro cyntaf y bydd eich plentyn yn sefyll ar ei draed ei hun, yn y rhan fwyaf o achosion, felly mae’n bwysig eich bod chi’n gwybod sut y byddwn ni’n eu cefnogi – o’r eiliad y byddant yn cyrraedd hyd nes y byddant yn graddio – a thu hwnt pan fyddant yn mynd i fyd gwaith ac yn dilyn eu dewis yrfa.

 

UR WGU Parents guide

Lawrlwytho - Canllaw Rhieni a Gofalwyr i Brifysgol (PDF, 6.77 MB) (Dogfen PDF6.8 MB)

 


UR Wrexham Glyndwr Logo Strip

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?