Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo

Cyllid Myfyrwyr: Gwneud hi'n hawdd cyllidebu a deall

Diweddarwyd Dydd Iau, 16 Gorffennaf 2020
Dod i adnabod y system gyllido ar gyfer addysg uwch.

Fel rhan o gyfres gweminarau Prifysgol Aberystwyth, Eich canllaw i Addysg Uwch: Gwneud y cam o Ymgeisio i Lwyddo, bydd y sesiwn hon yn esbonio'n system Cyllid Myfyrwyr, a bydd yn edrych yn gryno ar y gwahaniaeth rhwng y system yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r weminar hon yn cwmpasu'r pynciau canlynol:

  • Yr elfennau o fywyd Prifysgol sydd wedi'u hariannu, yn bennaf y Ffioedd Dysgu a Chynhaliaeth.
  • Sut mae Cyllid Myfyrwyr Cymru a SFE yn cyfrannu at dalu'r costau hyn drwy fenthyciadau a grantiau.
  • Ysgoloriaethau, a sut i chwilio amdanynt, a beth y gallant ei gynnig.
  • Cymorth ariannol arall sydd ar gael i fyfyrwyr.
  • Cyllidebu ar gyfer y brifysgol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

Gwyliwch ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 

 


UR Aber Uni Strip Logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?