Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Cyngor a chymorth ariannol

Diweddarwyd Dydd Iau, 9 Chwefror 2023

A ydych chi’n poeni am effaith yr argyfwng costau byw arnoch chi pan fyddwch chi yn y brifysgol? Mae cymorth wrth law.


P’un a ydych yn astudio’n llawn amser neu’n rhan amser, gall Cyllid Myfyrwyr Cymru ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi mewn perthynas â sut gyllid sydd ar gael i chi, a beth sydd angen i chi ei wneud er mwyn gwneud cais.

Mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar bawb mewn ffyrdd gwahanol, ond mae timau ymroddgar a phwrpasol ym mhob prifysgol yn barod i roi cyngor arbenigol i chi.
university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?