Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Cyngor Clirio i Rieni

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 6 Ebrill 2021
Mae cyfnod clirio yn amser ingol i fyfyrwyr, ond mae’n gallu bod yn union mor anodd ar rieni neu warcheidwaid.

Beth yw Clirio?


UR SU Clearing advice for parents and guardians page

Mae clirio yn broses UCAS o gydweddu prifysgolion gyda llefydd gwag i fyfyrwyr heb le mewn prifysgol. Mae'r llefydd yn llanw yn gyflym, felly mae’n bwysig i chi gael eich mab neu’ch merch ar y ffôn ar ddiwrnod canlyniadau fel y gallant sicrhau lle i’w hunain.

I helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi eu mab neu eu merch trwy’r broses glirio, edrychwch ar gyngor gan Brifysgol Abertawe er mwyn paratoi ymlaen llaw am ddiwrnod canlyniadau.

 


UR Swansea Uni footer logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Abertawe ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?