Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Daearyddiaeth Mewn Oes Ddigidol

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 17 Tachwedd 2020
Cyflwyniad beirniadol i’r ffyrdd y mae technoleg glyfar yn newid ein bywydau.

Rhoddir sylw arbennig i’r ffyrdd y mae technoleg glyfar yn ail-lunio ein bywydau cymdeithasol a gwaith.

Wnaeth y sesiwn hefyd yn archwilio materion gwyliadwriaeth ac anghyfiawnder sy’n gysylltiedig â’r chwyldro technoleg glyfar.

Rhennir y sesiwn yn 4 rhan o tua 10 munud yr un. 

 

Cyfres o weminarau: 'Heriau 2030'

Cyfres o weminarau sy'n edrych ar broblemau'r dyfodol o safbwynt amrywiaeth o bynciau fel Gwleidyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes a Busnes.

Mewn partneriaeth â Channel Talent, nod Prifysgol Aberystwyth yw rhoi cipolwg i chi ar ddulliau addysgu ac ymchwil darlithwyr wrth drafod y problemau y bydd y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod y degawd nesaf.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?