Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Dod o hyd i gymunedau LHDTC+ a rhwydweithiau cymorth

Diweddarwyd Dydd Iau, 23 Mawrth 2023

Ydych chi'n meddwl am addysg uwch ac yn edrych i ddarganfod pa gymunedau a rhwydweithiau LHDTC+ sydd ar gael?

LGBTQ+ flags


Pa bynnag brifysgol rydych chi'n ei hystyried, mae yna gymunedau a rhwydweithiau LHDTC+ ar waith i'ch croesawu, eich cefnogi a'ch helpu i deimlo'n werthfawr fel rhan o fywyd prifysgol.

Fel myfyriwr LHDTC+ efallai y byddwch yn wynebu heriau gwahanol ac mae gan bob prifysgol wasanaethau ar waith i'ch cefnogi. Mae pob prifysgol yng Nghymru wedi ymrwymo i wella profiad myfyrwyr LHDTC+.

university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?