Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Gadael gartref am y tro cyntaf

Diweddarwyd Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019
Mae'r flogwraig Olivia yn datgelu sut y gwnaeth ymdopi â gadael ei chartref teuluol i symud i'r Brifysgol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

 

Get Ready for Uni page footer

'Get Ready for University' ar YouTube

Gall meddwl am fynd i'r brifysgol am y tro cyntaf fod yn frawychus! Gall hyd yn oed dewis pa brifysgolion i wneud cais amdanynt achosi cur pen. Dyna pam y mae Prifysgol Bangor wedi creu'r sianel 'Get Ready for University' i'ch helpu ar hyd y daith. Byddwch yn cwrdd â myfyrwyr presennol sydd wedi bod yn yr un sefyllfa. Byddant yn eich tywys drwy'r prif rwystrau y byddwch yn eu hwynebu, fel beth i ddod gyda chi a sut i wneud ffrindiau. Byddant hefyd yn dangos i chi y ffordd orau o fynd i'r afael â phethau fel cyllidebu a choginio.

Mae Swyddogion Cyswllt Ysgolion hyfforddedig wrth law hefyd i gynnig cyngor ar bethau difrifol fel llenwi'ch ffurflen UCAS a sut i wneud cais drwy'r system Glirio.

Porwch drwy'r sianel ar YouTube

 


Logo Prifysgol Bangor

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Bangor ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?