Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Gwleidyddiaeth: Ydy’r Cyfryngau Cymdeithasol Yn Hybu Neu’n Tanseilio Democratiaeth?

Diweddarwyd Dydd Mercher, 4 Tachwedd 2020
Yn ystod y sesiwn yma, ystyriodd yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth ddylanwad cyfryngau cymdeithasol (megis Facebook a Twitter) ar ddemocratiaeth.

Buom yn ystyried y gwahanol ddadleuon am ddylanwad y platfformau yma ar ddemocratiaeth, gan dynnu ar esiamplau cyfoes o wleidyddiaeth ryngwladol (gan gynnwys y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau ac eraill).

 

 

Cyfres o weminarau: 'Heriau 2030'

Cyfres o weminarau sy'n edrych ar broblemau'r dyfodol o safbwynt amrywiaeth o bynciau fel Gwleidyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes a Busnes.

Mewn partneriaeth â Channel Talent, nod Prifysgol Aberystwyth yw rhoi cipolwg i chi ar ddulliau addysgu ac ymchwil darlithwyr wrth drafod y problemau y bydd y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod y degawd nesaf.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?