Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo

Gwleidyddiaeth: Ydy’r Cyfryngau Cymdeithasol Yn Hybu Neu’n Tanseilio Democratiaeth?

Diweddarwyd Dydd Mercher, 4 Tachwedd 2020
Yn ystod y sesiwn yma, ystyriodd yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth ddylanwad cyfryngau cymdeithasol (megis Facebook a Twitter) ar ddemocratiaeth.

Buom yn ystyried y gwahanol ddadleuon am ddylanwad y platfformau yma ar ddemocratiaeth, gan dynnu ar esiamplau cyfoes o wleidyddiaeth ryngwladol (gan gynnwys y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau ac eraill).

 

 

Cyfres o weminarau: 'Heriau 2030'

Cyfres o weminarau sy'n edrych ar broblemau'r dyfodol o safbwynt amrywiaeth o bynciau fel Gwleidyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes a Busnes.

Mewn partneriaeth â Channel Talent, nod Prifysgol Aberystwyth yw rhoi cipolwg i chi ar ddulliau addysgu ac ymchwil darlithwyr wrth drafod y problemau y bydd y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod y degawd nesaf.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


UR Aber Uni Strip Logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?