Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Gwneud Cais ar gyfer Prifysgol

Diweddarwyd Dydd Iau, 14 Ionawr 2021
Os ydych chi'n barod i ddechrau ar eich cais i'r Brifysgol, gall y canllawiau defnyddiol yma eich helpu trwy'r broses o ddechrau i ddiwedd.

Canllaw Fideo ar Sut i Wneud Cais

Cymerwch gip ar ein fideo ar sut i wneud cais i brifysgol. Bydd Mared yn mynd trwy broses ymgeisio UCAS, o sut i gofrestru ar gyfer UCAS apply i olrhain eich cynnydd yn UCAS track.

 

 

Canllaw Fideo ar y Ddatganiad Personol - Beth Sydd Angen Gwybod Cyn Dechrau

Cyn i chi ddechrau ysgrifennu eich datganiad personol mae nifer o bethau i’w hystyried. Bydd Luned yn mynd trwy'r pwyntiau pwysig yn y canllaw yma ac yn rhoi cyngor ar y pethau i'w gwneud a beth i beidio â gwneud.

 

 

Canllaw Fideo ar Beth i Gynnwys Mewn Datganiad Personol

Gall ysgrifennu Datganiad Personol fod yn dasg anodd. Yn y canllaw hwn, bydd Luned yn darparu syniadau ac awgrymiadau gan diwtoriaid derbyn PCYDDS ar yr hyn i'w gynnwys yn eich datganiad personol.

 

 

Mae mwy o adnoddau ar gael ar wefan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 


Logo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?