Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Hanes: Newyddion Ffug, Damcaniaethau Cynllwyn A Twyllwybodaeth

Diweddarwyd Dydd Gwener, 23 Hydref 2020
Mae newyddion ffug, damcaniaethau cynllwyn a thwyllwybodaeth yn nodweddion peryglus o’r gymdeithas cyfoes.

Mae eu heffaith ar wleidyddiaeth yn ddinistriol, maent yn amharu ar ymddiriedaeth ac yn creu rhaniadau peryglus mewn cymdeithas.

Perir hefyd her fawr i’r dyfodol – ond nid yw newyddion ffug yn ffenomen newydd. Gellir cyfeirio at nifer o achosion hanesyddol pan roedd twyllwybodaeth a damcaniaethau cynllwyn wedi niweidio’r gymdeithas a gwleidyddiaeth.

Yn y sesiwn hon, trafodir effaith niweidiol twyllwybodaeth ar yr Almaen yn ystod y Drydedd Reich. Dangosir hefyd sut mae sgiliau’r hanesydd wrth feddwl yn feirniadol, trwy gwirio ffeithiau a dadansoddi yn ganolog i wrthsefyll twyllwybodaeth yn y dyfodol.

 

 

Cyfres o weminarau: 'Heriau 2030'

Cyfres o weminarau sy'n edrych ar broblemau'r dyfodol o safbwynt amrywiaeth o bynciau fel Gwleidyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes a Busnes.

Mewn partneriaeth â Channel Talent, nod Prifysgol Aberystwyth yw rhoi cipolwg i chi ar ddulliau addysgu ac ymchwil darlithwyr wrth drafod y problemau y bydd y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod y degawd nesaf.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?