Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Lles - Adnoddau defnyddiol

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 6 Ebrill 2021
Mae bywyd yn gallu bod yn anodd ag yn straen, a gall gwneud penderfyniadau pwysig am eich dyfodol fod yn dasg frawychus.

Lles - Adnoddau defnyddiol

Os nad ydyn yn cymryd yr amser i edrych ar ôl ein hunain a'n hiechyd meddwl, gall y straen hwn gronni.

Mae'r adnoddau hyn wedi'u creu i'ch atgoffa ei bod yn bwysig eich bod yn gofalu amdano'ch hun a'ch lles.

Gweld yr adnoddau ar wefan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 


Logo Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?