Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Manteisio i'r eithaf ar fod yn y brifysgol

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 30 Mehefin 2020
Paratoi ar gyfer bywyd fel myfyriwr prifysgol.

Fel rhan o gyfres gweminarau Prifysgol Aberystwyth, Eich canllaw i Addysg Uwch: Gwneud y cam o Ymgeisio i Lwyddo, nod y sesiwn hon yw paratoi darpar fyfyrwyr ar gyfer bywyd fel myfyriwr prifysgol.

Mae'r weminar hon yn cwmpasu'r pynciau canlynol:

  • Symud oddi cartref
  • Wythnos y Glas
  • Astudio ar lefel prifysgol
  • Manteisio i'r eithaf ar fywyd myfyrwyr
  • Cyllidebu

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

Gwyliwch ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?