Skip to content
Awdur:

Meddwl yn Academaidd

Wedi'i ddiweddaru Dydd Mawrth, 6 Mis Ebrill 2021

Bydd y cwrs cyn-brifysgol hwn yn cyflwyno myfyrwyr i weithgareddau ac adnoddau a fydd yn eu helpu i ddatblygu ystod o sgiliau darllen ag ysgrifennu academaidd, a meddwl yn feirniadol a gall eu helpu trwy eu hastudiaethau cyfredol yn ogystal â'u paratoi ar gyfer addysg Prifysgol.  

UR UWTSD Academic Thinking

Mae’r cwrs yn addas at ysgolion neu golegau, neu ar gyfer unigolion sy’n dymuno paratoi eu hunain ar gyfer astudiaethau addysg uwch.

Mwy o wybodaeth ar wefan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

 


Footer logo UWTSD

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Sgoriau

Share

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, gweler ein cwestiynau cyffredinol a all roi'r gefnogaeth hanfodol i chi.

Oes gennych chi gwestiwn?