Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd
  • 5 munud

NAC - Safon Uwch Cemeg a Throsglwyddo i'r Brifysgol

Diweddarwyd Dydd Gwener, 30 Ebrill 2021
Cwrs Cemeg ar-lein gan Brifysgol Abertawe sydd wedi'i gynllunio i gwmpasu deunyddiau Safon Uwch yn ogystal â chynnig rhai deunyddiau estynedig diddorol y byddech yn disgwyl eu gweld yn ystod eich blwyddyn gyntaf (neu hyd yn oed eich ail flwyddyn) yn y Brifysgol.

Safon Uwch Cemeg a Throsglwyddo i'r Brifysgol

Mae'r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13, a hyd yn oed y rhai ym Mlwyddyn 11 a fyddai'n hoffi rhagflas o sut beth fyddai Safon Uwch Cemeg.

 

Ewch at NAC - Safon Uwch Cemeg a Throsglwyddo i'r Brifysgol (Saesneg yn unig).

 


Logo Prifysgol Abertawe

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Abertawe ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?