Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

Diweddarwyd Dydd Gwener, 9 Ebrill 2021
Adnoddau i gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles.

Darlun o berson ifanc yn dal ei ben yn ei ddwylo

 

Yma fe welwch chwe rhestr chwarae i'ch cyfeirio at ystod eang o adnoddau ar-lein i'ch helpu drwy'r cyfnod hwn a thu hwnt.

Ym mhob un o'r rhestri chwarae, fe welwch wefannau hunan-gymorth, apiau, llinellau cymorth, a mwy sydd yma i gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles.

Coronafeirws a’ch lles

Yn y rhestr chwarae hwn, cewch adnoddau sy’n darparu awgrymiadau defnyddiol, cyngor ac arweiniad ar y coronafeirws a ffyrdd y gallwch gefnogi eich iechyd meddwl. Os oes gennych chi gwestiynau am y feirws, y cyfyngiadau symud, neu ffyrdd o gadw’n iach, dyma’r lle i chi.

Argyfwng

Yn y rhestr chwarae hwn, mae yna wybodaeth am sut i fynd ati i gael y cymorth gorau i chi, waeth beth fydd e.

Gorbryder

Yn y rhestr chwarae hwn, cewch bob mathau o adnoddau ar-lein i’ch helpu pan fyddwch chi’n teimlo’n orbryderus neu dan straen. Gall hyn fod yn bersonol iawn, felly cymerwch eich amser i ddod o hyd i’r hyn sy’n gweddu orau i chi.

Cadw’n iach

Tra bo rhestrau chwarae eraill o’r pecyn cymorth iechyd meddwl hwn yn ymwneud â gofalu am eich lles meddyliol, bydd yr rhestr chwarae hwn yn eich helpu i ymarfer. Bydd defnyddio’r adnoddau hyn yn helpu i roi hwb i’ch ffitrwydd ac yn tanio’r ymennydd felly beth amdani?

Hwyliau isel

Yn y rhestr chwarae hwn, cewch adnoddau sy’n darparu cyngor, syniadau ac anogaeth i’ch helpu i ymateb i heriau bywyd. Does dim ots sut ydych chi’n teimlo, mae yna ffyrdd ar gael bob amser o ddiogelu a chryfhau eich iechyd meddwl.

Profedigaeth a cholled

Pan fo rhywun yn marw, gallwn deimlo pob math o emosiynau neu deimlo dim byd o gwbl. Mae yna lawer o bobl sy’n deall ac sydd am eich helpu, ac mae’r rhestr chwarae hwn yn llawn cyngor a chymorth a fydd yn gwneud yr union beth hwnnw.

 

 


Llywodraeth Cymru

Darparwyd yr adnodd hwn gan Llywodraeth Cymru ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?