Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Sain

Podlediad Sgwrs? Delwedd corff

Diweddarwyd Dydd Sadwrn, 14 Mai 2022

Mae’r bennod podlediad hon yn edrych ar ddelwedd corff, hunan-ddelwedd ac yn archwilio effaith cyfryngau cymdeithasol a diwylliant enwogion ar fyfyrwyr yng Nghymru heddiw. 

Ffôn symudol a chlustffonau dal llaw

Podlediad yng nghwmni Trystan Ellis-Morris sy’n trafod iechyd meddwl a lles myfyrwyr o bob oed. Bydd Trystan yn cael cwmni Endaf Evans sy'n gwnselydd ym Mhrifysgol Bangor ynghyd a myfyrwyr a lleisiau cyfarwydd i drin a thrafod materion sydd o bwys iddyn nhw.

Delwedd y corff a hunan ddelwedd yw’r pwnc y tro hwn ac mae dylanwad enwogion a’r cyfryngau cymdeithasol yn cael ei drafod mewn dyfnder.Yn cadw cwmni i Trystan ac Endaf mae’r dylanwadwyr Jess Davies a Mari Gwenllian ynghyd a Mari Jones sy’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, Mari Gwenllian (H.I.W.T.I.).

  • Mari Jones - dod yn ymwybodol o hunan ddelwedd a delwedd y corff? (3.19) 
  • Jess Davies - sut oeddet ti’n teimlo am dy gorff pan oeddet ti yn dy arddegau? (10.08) 
  • Mari Jones - dylanwad enwogion megis Kim Kardashian (11.56) 
  • Mari Gwenllian - y teimlad wrth bostio llun ar Instagram (21.00) 
  • Jess Davies - pwysau ar ddynion i gyrraedd nod sydd ddim yn realistig (28.32) 
  • Mari Gwenllian - pwysigrwydd edrych ar ol y corff a gwerffawrogi’r corff (40.10)

Cofiwch fynd i myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth. 

Ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. 


university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?