Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Sain

Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2022

Sut brofiad yw cael iselder a gorpryder? Gwrandewch ar straeon iechyd meddwl personol yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol a ble i gael cymorth. 

Merch yn edrych yn bryderus, yn brathu ei hewinedd

Podlediad yng nghwmni Trystan Ellis-Morris sy’n trafod iechyd meddwl a lles myfyrwyr o bob oed. Bydd Trystan yn cael cwmni Endaf Evans sy'n gwnselydd ym Mhrifysgol Bangor ynghyd a myfyrwyr a lleisiau cyfarwydd i drin a thrafod materion sydd o bwys iddyn nhw.

Yn ymuno a Trystan ac Endaf y tro hwn mae Non Parry o’r grŵp Eden a Phrifardd Eisteddfod T yr Urdd 2021, Kayley Sydenham. Mae’r ddwy wedi siarad yn agored iawn am eu profiadau o ddelio a phroblemau iechyd meddwl ac am y gwaith mewn nhw’n gwneud yn awr wrth ofalu am eu hunain a helpu eraill.  • Cefndir iselder Kayley 3.30
  • Cefndir iselder Non 9.50
  • Profiad Endaf o weithio efo pobol efo iselder a sut mae cael cefnogaeth 15.25
  • Tips ar sut mae ymdopi a gorbryder? 22.00

Cofiwch fynd i myf.cymru am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.


university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?