Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Prentisiaethau gradd

Diweddarwyd Dydd Gwener, 30 Ebrill 2021
Mae prentisiaethau gradd yn rhoi'r cyfle i gyfuno gweithio gydag astudio'n rhan-amser yn y brifysgol.

UR Mult Degree Apprenticeships

Sut maen nhw’n gweithio?

Yn union fel gyda phrentisiaethau traddodiadol, mae prentisiaid gradd yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr cyflogedig profiadol er mwyn ennill sgiliau a phrofiad ymarferol wrth dderbyn hyfforddiant allanol. Golyga hyn fod prentisiaid gradd yn cwblhau eu cwrs gyda’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw i lwyddo mewn gwaith, yn ogystal â’r wybodaeth lefel uwch a ddaw gyda chymhwyster gradd.

Mwy am brentisiaethau gradd yng Nghymru​

Prifysgolion yng Nghymru sy'n cynnig prentisiaethau gradd

Ewch i dudalen prentisiaethau gradd pob prifysgol i gael gwybodaeth fanwl am y cyrsiau sydd ar gael:

 


university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?