Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Rhoi cyflwyniad effeithiol

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 6 Ebrill 2021
Mae gofyn i gyflwynydd effeithiol fod yn hyblyg, yn frwdfrydig ac yn llawn egni. Bydd y canllaw yma’n eich helpu i droi’ch cyflwyniad ysgrifenedig yn berfformiad cyhoeddus sy’n cyffroi’r dychymyg.

Cyflwyniad fel perfformiad


Mae rhoi cyflwyniad yn golygu cael pobl yn edrych arnoch chi. Mae cynulleidfa’n gwrando ar eich syniadau, ond mae’n ymateb hefyd i’r ffordd rydych chi’n defnyddio’ch llais a’ch corff. I wneud argraff, mae angen mwy na chyflwyniad sydd wedi’i ysgrifennu’n dda arnoch chi. Bydd gofyn i chi ei gyflwyno hefyd mewn ffordd fywiog, hyblyg a diddorol. Rydyn ni’n cynnig llawer o syniadau yma i'ch helpu i wneud eich arddull gyflwyno'n fwy egnïol.

I ddechrau, dychmygwch eich bod yn eistedd yn y gynulleidfa’n gwrando ar eich cyflwyniad. Beth sy’n debyg o:

  • gydio yn eich sylw?
  • ysgogi’ch dychymyg?
  • ennyn eich hyder?
  • a’ch helpu i ddeall?

Meddyliwch yn awr am ffyrdd o wneud y pethau yma.

Parhau i ddarllen ar wefan Prifysgol Bangor.

 


UR Bangor Uni Logo Strip

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Bangor ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?