Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Sesiwn Blasu: Seicoleg Droseddol - Deall Terfysgaeth

Diweddarwyd Dydd Mercher, 10 Chwefror 2021
Mae Jen Phipps o Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth, yn cynnig cyfle i fyfyrwyr weld sut y gall seicoleg ein helpu i esbonio a deall math penodol o drosedd, fel y gallwn ei phlismona a'i hatal yn well.

Mae'r sesiwn yn darparu trosolwg o'r ffordd y mae sefydliadau terfysgol yn creu ‘ofn’ ar gyfer eu hagenda eu hunain.

Rhoddir mewnwelediad i fyfyrwyr o bŵer seicoleg a sut y mae'n grymuso ac yn hwyluso dyheadau eithafol a therfysgol, ar gyfer eu hagenda eu hunain.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

'Sesiynau Blasu' - Cyfres Weminarau

Mae'r gyfres hon o weminarau gan Brifysgol Aberystwyth yn arddangosfa wych a fydd yn trafod yr amrywiaeth sydd ar gael o fewn y pynciau a gynigir yn y Brifysgol.

Bydd y digwyddiadau hwyliog hyn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr tanio’u dychymyg wrth drafod materion cyfoes. Cynlluniwyd y sesiynau i gyfoethogi’u hastudiaethau cyfredol tra’n dod â’r cyfoeth o gyfleoedd academaidd sydd ar gael yn y brifysgol yn fyw.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?