Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol'

Diweddarwyd Dydd Gwener, 30 Ebrill 2021
Adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at addysg uwch.

University Ready - About EN

 

Felly, rydych yn mynd i'r brifysgol! Mae'n gyfle cyffrous, ond mae'n siŵr bod gennych gwestiynau am beth i'w ddisgwyl – yn enwedig yn ystod yr adegau ansicr hyn.

Dyna pam rydym wedi defnyddio cynnwys oddi wrth yr holl brifysgolion yng Nghymru, felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio i gael manylion y cymorth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i'ch helpu i wneud eich amser mewn addysg uwch yn fuddiol, yn hwyl ac yn ddiogel.

Barod ar gyfer Prifysgol yw eich hwb sy'n hawdd ei ddefnyddio, p'un a ydych ar fin symud ymlaen i addysg lefel prifysgol, neu'n cefnogi rhywun sy'n gwneud hynny - efallai fel rhiant, athro, gofalwr neu gynghorydd.

Gallwch chwilio yn ôl pwnc – fel sgiliau astudio, llesiant ac iechyd meddwl, neu fywyd myfyrwyr – yn ôl sefydliad, ac yn ôl maes pwnc, fel y gallwch fod yn siŵr o fynd yn syth i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch.

Mae'n amherthnasol i ba brifysgol rydych chi'n mynd, neu hyd yn oed os gwnaethoch chi benderfynu eto. Gallwch ddefnyddio'r holl adnoddau ar ein hwb i ddarganfod mwy am fywyd prifysgol. Ewch ar daith o gwmpas i archwilio'r holl gefnogaeth wahanol sydd ar gael.

 

 

Mae symud ymlaen i'r brifysgol yn gam mawr, ond nid oes angen iddo fod yn gam brawychus. Bydd Barod ar gyfer Prifysgol yn eich helpu i baratoi ar gyfer y brifysgol yn hyderus, gan ateb eich cwestiynau a rhoi darlun cliriach i chi o sut olwg allai fod ar eich bywyd newydd mewn addysg uwch.

 

Supported by WG Small

 

Mae Barod ar gyfer Prifysgol yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru gyda chyfraniadau gan:

 

Supported by WG Small

Y Brifysgol Agored yng Nghymru Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Prifysgol Abertawe Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Prifysgol De Cymru
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Prifysgol Metropolitan Caerdydd

 

Dysgwch fwy am brifysgolion Cymru a'r cymorth y gall eu rhoi i chi.

 


university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?