Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol'

Diweddarwyd Dydd Gwener, 30 Ebrill 2021
Adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at addysg uwch.

University Ready - About EN

 

Felly, rydych yn mynd i'r brifysgol! Mae'n gyfle cyffrous, ond mae'n siŵr bod gennych gwestiynau am beth i'w ddisgwyl – yn enwedig yn ystod yr adegau ansicr hyn.

Dyna pam rydym wedi defnyddio cynnwys oddi wrth yr holl brifysgolion yng Nghymru, felly y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw clicio i gael manylion y cymorth a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i'ch helpu i wneud eich amser mewn addysg uwch yn fuddiol, yn hwyl ac yn ddiogel.

Barod ar gyfer Prifysgol yw eich hwb sy'n hawdd ei ddefnyddio, p'un a ydych ar fin symud ymlaen i addysg lefel prifysgol, neu'n cefnogi rhywun sy'n gwneud hynny - efallai fel rhiant, athro, gofalwr neu gynghorydd.

Gallwch chwilio yn ôl pwnc – fel sgiliau astudio, llesiant ac iechyd meddwl, neu fywyd myfyrwyr – yn ôl sefydliad, ac yn ôl maes pwnc, fel y gallwch fod yn siŵr o fynd yn syth i'r adnoddau sydd eu hangen arnoch.

Mae'n amherthnasol i ba brifysgol rydych chi'n mynd, neu hyd yn oed os gwnaethoch chi benderfynu eto. Gallwch ddefnyddio'r holl adnoddau ar ein hwb i ddarganfod mwy am fywyd prifysgol. Ewch ar daith o gwmpas i archwilio'r holl gefnogaeth wahanol sydd ar gael.Mae symud ymlaen i'r brifysgol yn gam mawr, ond nid oes angen iddo fod yn gam brawychus. Bydd Barod ar gyfer Prifysgol yn eich helpu i baratoi ar gyfer y brifysgol yn hyderus, gan ateb eich cwestiynau a rhoi darlun cliriach i chi o sut olwg allai fod ar eich bywyd newydd mewn addysg uwch.

 

Supported by WG Small

 

Mae Barod ar gyfer Prifysgol yn cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru gyda chyfraniadau gan:

 

Supported by WG Small

Y Brifysgol Agored yng Nghymru Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Prifysgol Abertawe Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor Prifysgol Caerdydd
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Prifysgol De Cymru
Prifysgol Wrecsam Prifysgol Metropolitan Caerdydd

 

Dysgwch fwy am brifysgolion Cymru a'r cymorth y gall eu rhoi i chi.

 


university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?