Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Yr Hyn Mae Tiwtoriaid Derbyn Yn Edrych Amdano

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 20 Gorffennaf 2021
Mae’r sesiynau hyn yn canolbwyntio ar gyfadran benodol a bydd yn cynnwys sgwrs fyw gyda Swyddog Denu Myfyrwyr, Tiwtor Derbyn a Myfyriwr presennol er mwyn cefnogi chi i lunio eich cais prifysgol.

Yr Hyn Mae Tiwtoriad Derbyn Yn Edrych Amdano - Celf & Gwyddorau Cymdeithasol

 

 

Yr Hyn Mae Tiwtoriad Derbyn Yn Edrych Amdano - Gwyddorau

 

 

Yr Hyn Mae Tiwtoriad Derbyn Yn Edrych Amdano - Busnes a Rheolaeth

 

 

Aberfflics

Mae Aberfflics yn gasgliad o fideos Addysg Uwch gyda nifer o gyfresi fideo ar faterion fel Newid Hinsawdd, ond yn hefyd yn arddangos yr holl bynciau amrywiol rydym yn eu haddysgu a chyngor ac arweiniad ar eich cais i'r Brifysgol. Gwyliwch ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?