Grid Rhestr Canlyniadau: 193 eitem
Sesiwn Blasu: Mathemateg ac Ystadegau - Modelu a Phrofi Lledaeniad Clefyd mewn Poblogaeth Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Mathemateg ac Ystadegau - Modelu a Phrofi Lledaeniad Clefyd mewn Poblogaeth

Mae'r Athro Simon Cox a Dr Kim Kenobi o Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth yn rhannu'r sesiwn yn ddwy ran: (i) datblygu model mathemategol a defnyddio graffiau i ddadansoddi'r atebion, (II) dehongliad ystadegol – deall tebygolrwydd amodol mewn cyd-destun profi clefyd.

Fideo
Sesiwn Blasu: Mathemateg - Algebra a Chalcwlws Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Mathemateg - Algebra a Chalcwlws

Rhagflas o’r modiwl Algebra, sy’n eich cyflwyno i gysyniadau a dulliau sy’n treiddio trwy fathemateg a’r gwyddorau.

Fideo
Cyrsiau Y Celfyddydau / Diwylliant / Cerddoriaeth ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Y Celfyddydau / Diwylliant / Cerddoriaeth ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau am ddim hyn ym maes y Celfyddydau, Diwylliant a Cherddoriaeth ar OpenLearn.

Erthygl
Cyrsiau Chwaraeon / Ffitrwydd ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Chwaraeon / Ffitrwydd ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Chwaraeon a Ffitrwydd am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
Cyrsiau Ffrangeg ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Ffrangeg ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Ffrangeg am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
Sesiwn Blasu: Ffiseg - Astroffiseg gyda Liam Edwards, Myfyriwr PhD Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Ffiseg - Astroffiseg gyda Liam Edwards, Myfyriwr PhD

Yn y sesiwn hon, bu ffisegydd o Brifysgol Aberystwyth yn trafod ei siwrne o TGAU i’r brifysgol ac yn rhoi cip olwg o sut mae bywyd fel ymchwilwr ffiseg, a sut mae’r gwaith a ddysgodd yn TGAU/Lefel-A yn bwysig i’w ymchwil.

Fideo
Cyrsiau Gofal Iechyd / Meddygaeth ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Gofal Iechyd / Meddygaeth ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Gofal Iechyd a Meddygaeth am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol Eicon erthygl

Hanes a'r Celfyddydau

Meithrin eich Sgiliau Meddwl yn Feirniadol

Beth allwch chi ei wneud i feithrin eich sgiliau meddwl yn feirniadol? Mae Mark Pinder a Paul-François Tremlett yn esbonio ambell beth i'w cofio wrth asesu ymresymiadau pobl eraill, ac wrth gynnig eich ymresymiadau eich hun hefyd.

Erthygl
Llais y Myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Llais y Myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth

Cipolwg ar fywyd prifysgol gan fyfyrwyr israddedig cyfredol.

Fideo
Cyrsiau Tsieinëeg ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Tsieinëeg ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Tsieinëeg am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
Casgliad llesiant a iechyd meddwl Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Casgliad llesiant a iechyd meddwl

Yn y casgliad Iechyd Meddwl a Lles (Cymru), mae hwb o adnoddau dwyieithog, rhad ac am ddim, sydd yn ceisio hybu lles cadarnhaol a chefnogi iechyd meddwl da. 

Erthygl
Sut mae rheoli straen ddigidol technoleg Eicon erthygl

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Sut mae rheoli straen ddigidol technoleg

Sut gallwn ni osgoi’r straen a’r pryder sy’n gysylltiedig â’r oes ddigidol? Mae gan Dr Gini Harrison a Dr Mathijs Lucassen bum awgrym i ni...

Erthygl