Grid Rhestr Canlyniadau: 185 eitem
Eicon â hawlfraint
Awgrymiadau gorau a syniadau ar gyfer dechrau yn y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Awgrymiadau gorau a syniadau ar gyfer dechrau yn y brifysgol

Dyma Laura o Brifysgol Abertawe yn rhannu ei hawgrymiadau gorau ar gyfer gwneud ffrindiau newydd a manteisio i’r eithaf ar y brifysgol.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Paratoi ar gyfer y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Paratoi ar gyfer y brifysgol

Dyma fyfyrwyr Prifysgol De Cymru yn rhannu sut oedden nhw’n teimlo cyn dechrau yn y brifysgol, a sut y gwnaethant baratoi at fywyd yn y brifysgol.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Dewis eich prifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Dewis eich prifysgol

Mae llawer o ffactorau i’w hystyried wrth benderfynu pa brifysgol i fynd iddi. Dyma rai myfyrwyr o Brifysgol De Cymru yn rhannu sut y gwnaethon nhw ddewis.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Awgrymiadau gorau ar gyfer eich Datganiad Personol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Awgrymiadau gorau ar gyfer eich Datganiad Personol

Ddim yn siŵr ble i ddechrau gyda’ch datganiad personol? Dyma rai myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn rhannu eu hawgrymiadau gorau ar ysgrifennu datganiad personol a fydd yn sefyll allan.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Academi Arian MSE Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol Eicon bathodyn

Arian a Busnes

Academi Arian MSE

Mae'r Brifysgol Agored wedi ymuno â MoneySavingExpert (MSE) i gynhyrchu'r cwrs rhad ac am ddim newydd hwn i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi feistroli eich arian. Ysgrifennwyd y cwrs gan y Brifysgol Agored, gyda chyngor ac arweiniad MSE.

Cwrs am ddim
12 awr
Eicon â hawlfraint
Cefnogi eich astudiaethau gyda thechnoleg gynorthwyol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cefnogi eich astudiaethau gyda thechnoleg gynorthwyol

Sut i addasu gosodiadau eich dyfais i siwtio eich anghenion a dod o hyd i adnoddau digidol i’ch cefnogi chi gyda’ch astudiaethau.

Erthygl
Eicon â hawlfraint
Llunio eich datganiad personol ar gyfer gradd nyrsio Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Llunio eich datganiad personol ar gyfer gradd nyrsio

Sut fath o wybodaeth ddylech chi ei chynnwys yn eich datganiad personol os ydych yn ymgeisio ar gyfer gradd nyrsio? Dyma argymhellion Tîm Nyrsio Prifysgol Aberystwyth.

Fideo
Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder

Sut brofiad yw cael iselder a gorpryder? Gwrandewch ar straeon iechyd meddwl personol yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol a ble i gael cymorth.

Sain
Eicon â hawlfraint
myf.cymru - Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

myf.cymru - Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg

Adnodd iechyd meddwl a lles yw myf.cymru sydd wedi’i anelu at fyfyrwyr addysg uwch Cymraeg eu hiaith sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Erthygl
Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT

Sut brofiad yw bod yn rhan o'r gymuned LHDT yn y brifysgol? Gwrandewch ar straeon dod allan, profiadau o homoffobia a gwneud ffrindiau newydd.

Sain
Podlediad Sgwrs? Delwedd corff Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Delwedd corff

Mae’r bennod podlediad hon yn edrych ar ddelwedd corff, hunan-ddelwedd ac yn archwilio effaith cyfryngau cymdeithasol a diwylliant enwogion ar fyfyrwyr yng Nghymru heddiw.

Sain
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio

Darganfyddwch y cyrsiau sgiliau astudio am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl