Grid Rhestr Canlyniadau: 185 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sianel YouTube - 'Get Ready for University' Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sianel YouTube - 'Get Ready for University'

Byddwch yn clywed gan fyfyrwyr presennol ac yn cael cyngor arbenigol gan staff y brifysgol ar sianel YouTube Prifysgol Bangor, 'Get Ready for University'.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Time for Geography - Prosiect addysg ac allgymorth Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Time for Geography - Prosiect addysg ac allgymorth

Fideos addysgol ysbrydoledig, mynediad agored ar Ddaearyddiaeth.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sgiliau Academaidd – Darllen Beirniadol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Sgiliau Academaidd – Darllen Beirniadol

Wrth ddarllen darn o waith academaidd, fel erthygl mewn cofnodlyfr neu bennod o lyfr, mae'n ddefnyddiol cymhwyso cyfres o gwestiynau ato. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn darllen yn feirniadol ac yn ddadansoddol yn eich ymchwil.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sgiliau Academaidd – Gwneud Nodiadau Effeithiol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sgiliau Academaidd – Gwneud Nodiadau Effeithiol

Canllaw byr ar wneud nodiadau effeithiol mewn darlithoedd.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sgiliau Academaidd – Geiriau allweddol mewn teitlau traethodau Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Sgiliau Academaidd – Geiriau allweddol mewn teitlau traethodau

Pan fydd traethawd yn cael ei bennu i chi, mae'n bwysig eich bod edrych yn ofalus ar y teitl. Deall y termau allweddol yw'r allwedd i ysgrifennu'n effeithiol.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr sy’n astudio ar hyn o bryd yn rhannu eu profiadau o fywyd go iawn yn eu geiriau eu hunain.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyrsiau Mathemateg ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Mathemateg ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Mathemateg am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol' Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Ynglŷn â 'Barod ar gyfer Prifysgol'

Adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i'ch helpu i gymryd eich camau cyntaf tuag at addysg uwch.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Prentisiaethau gradd Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Prentisiaethau gradd

Mae prentisiaethau gradd yn rhoi'r cyfle i gyfuno gweithio gydag astudio'n rhan-amser yn y brifysgol.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sut i ysgrifennu adroddiad Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sut i ysgrifennu adroddiad

Mae ysgrifennu adroddiadau yn sgil allweddol sy'n ofynnol mewn addysg uwch ac yn y gweithle.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dysgu myfyriol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Dysgu myfyriol

Mae dysgu myfyriol yn broses hanfodol i bob myfyriwr mewn addysg uwch ac ar gyfer unrhyw un ohonom fel unigolion.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
NAC - Safon Uwch Cemeg a Throsglwyddo i'r Brifysgol Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

NAC - Safon Uwch Cemeg a Throsglwyddo i'r Brifysgol

Cwrs Cemeg ar-lein gan Brifysgol Abertawe sydd wedi'i gynllunio i gwmpasu deunyddiau Safon Uwch yn ogystal â chynnig rhai deunyddiau estynedig diddorol y byddech yn disgwyl eu gweld yn ystod eich blwyddyn gyntaf (neu hyd yn oed eich ail flwyddyn) yn y Brifysgol.

Gweithgaredd