Grid Rhestr Canlyniadau: 185 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sesiwn Blasu: Seicoleg - Rwy'n Gweld Beth Rwyt Ti'n Ei Olygu. Hynny Yw, Rwy'n Gweld Beth Rwyt Ti'n Ei Weld Nawr! Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Seicoleg - Rwy'n Gweld Beth Rwyt Ti'n Ei Olygu. Hynny Yw, Rwy'n Gweld Beth Rwyt Ti'n Ei Weld Nawr!

Bydd Dr Catherine G. O'Hanlon o'r Adran Seicoleg yn mynd â chi ar daith drwy 40 mlynedd o ymchwil mewn Seicoleg Ddatblygiadol, sydd wedi ein harwain i ddeall agweddau allweddol ar ddatblygiad gwybyddol babanod nad oeddent yn cael eu deall yn dda tan 2005.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sesiwn Blasu: Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Technoleg Wisgadwy Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Technoleg Wisgadwy

Yn y sesiwn hon, mae Dr Marco Arkesteijn, Darlithydd mewn Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn cyflwyno Technoleg Wisgadwy ar gyfer Chwaraeon, Ymarfer Corff ac Iechyd.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Niwrowyddoniaeth Adolygu Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Niwrowyddoniaeth Adolygu

Mae'r Athro Phil Newton yn siarad am niwrowyddoniaeth dysgu a sut y gall deall hyn eich helpu i adolygu.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sesiwn Blasu: Biocemeg - Parasitiaid a Phrotein Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Biocemeg - Parasitiaid a Phrotein

Mae Dr Russ Morphew, Uwch-ddarlithydd yn Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth, yn cynnig cyfle i fyfyrwyr weld sut y gall biocemeg ein helpu i ddeall a gwella'r ffordd rydym yn rheoli parasitiaid heintus mewn pobl ac anifeiliaid.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyfathrebu yn y sector iechyd a gofal Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Cyfathrebu yn y sector iechyd a gofal

Gall yr adnoddau ar-lein hyn eich helpu i ddeall cyfathrebu effeithiol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gweithgaredd
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sesiwn Blasu: Mathemateg ac Ystadegau - Modelu a Phrofi Lledaeniad Clefyd mewn Poblogaeth Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Mathemateg ac Ystadegau - Modelu a Phrofi Lledaeniad Clefyd mewn Poblogaeth

Mae'r Athro Simon Cox a Dr Kim Kenobi o Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth yn rhannu'r sesiwn yn ddwy ran: (i) datblygu model mathemategol a defnyddio graffiau i ddadansoddi'r atebion, (II) dehongliad ystadegol – deall tebygolrwydd amodol mewn cyd-destun profi clefyd.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sesiwn Blasu: Mathemateg - Algebra a Chalcwlws Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Mathemateg - Algebra a Chalcwlws

Rhagflas o’r modiwl Algebra, sy’n eich cyflwyno i gysyniadau a dulliau sy’n treiddio trwy fathemateg a’r gwyddorau.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyrsiau Y Celfyddydau / Diwylliant / Cerddoriaeth ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Y Celfyddydau / Diwylliant / Cerddoriaeth ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau am ddim hyn ym maes y Celfyddydau, Diwylliant a Cherddoriaeth ar OpenLearn.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyrsiau Chwaraeon / Ffitrwydd ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Chwaraeon / Ffitrwydd ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Chwaraeon a Ffitrwydd am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyrsiau Ffrangeg ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Ffrangeg ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Ffrangeg am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Sesiwn Blasu: Ffiseg - Astroffiseg gyda Liam Edwards, Myfyriwr PhD Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Ffiseg - Astroffiseg gyda Liam Edwards, Myfyriwr PhD

Yn y sesiwn hon, bu ffisegydd o Brifysgol Aberystwyth yn trafod ei siwrne o TGAU i’r brifysgol ac yn rhoi cip olwg o sut mae bywyd fel ymchwilwr ffiseg, a sut mae’r gwaith a ddysgodd yn TGAU/Lefel-A yn bwysig i’w ymchwil.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cyrsiau Gofal Iechyd / Meddygaeth ar-lein am ddim Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau Gofal Iechyd / Meddygaeth ar-lein am ddim

Darganfyddwch y cyrsiau Gofal Iechyd a Meddygaeth am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl