Grid Rhestr Canlyniadau: 31 eitem
Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn

Ydych chi’n ystyried ai prifysgol yw’r dewis cywir i chi? Gwrandewch wrth i fyfyrwyr o holl brifysgolion Cymru rannu eu profiadau.

Sain
5 mun
Defnyddio ystadegau  yn eich ymchwil Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Defnyddio ystadegau yn eich ymchwil

Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Gweithgaredd
5 mun
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthygl
5 mun
Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio

Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau

Gweithgaredd
5 mun
Gwella eich sgiliau astudio ar gyfer y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Gwella eich sgiliau astudio ar gyfer y brifysgol

Mae yna wahanol ffyrdd o astudio – ond y peth pwysig yw gweld beth sy’n gweithio orau i chi. Yn y weminar hon gan Brifysgol Caerdydd, cewch ddysgu rhagor am wahanol dechnegau astudio a chewch awgrymiadau ar gyfer adolygu.

Fideo
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol

Ydych chi’n niwroamrywiol ac yn meddwl am addysg uwch ond ddim yn siŵr pa gymorth sydd ar gael i chi? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr anabl Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr anabl

Ydych chi’n ystyried addysg uwch ond yn ansicr ynghylch pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr anabl? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Cefnogi eich astudiaethau gyda thechnoleg gynorthwyol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cefnogi eich astudiaethau gyda thechnoleg gynorthwyol

Sut i addasu gosodiadau eich dyfais i siwtio eich anghenion a dod o hyd i adnoddau digidol i’ch cefnogi chi gyda’ch astudiaethau.

Erthygl
5 mun
Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio

Darganfyddwch y cyrsiau sgiliau astudio am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthygl
5 mun
Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg

Mae Llysgenhadon Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn adlewyrchu ar eu amser nhw yn y Chweched neu yn Goleg cyn mynychu Brifysgol.

Fideo
5 mun
Sgiliau Academaidd – Darllen Beirniadol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Sgiliau Academaidd – Darllen Beirniadol

Wrth ddarllen darn o waith academaidd, fel erthygl mewn cofnodlyfr neu bennod o lyfr, mae'n ddefnyddiol cymhwyso cyfres o gwestiynau ato. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn darllen yn feirniadol ac yn ddadansoddol yn eich ymchwil.

Erthygl
5 mun
Sgiliau Academaidd – Gwneud Nodiadau Effeithiol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sgiliau Academaidd – Gwneud Nodiadau Effeithiol

Canllaw byr ar wneud nodiadau effeithiol mewn darlithoedd.

Fideo
5 mun