Grid Rhestr Canlyniadau: 15 eitem
Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol

Sut i ddefnyddio Barod ar gyfer Prifysgol – eich casgliad o adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i’ch helpu i ddechrau arni gydag addysg uwch.

Fideo
5 mun
Termau Addysg Uwch Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Termau Addysg Uwch

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein i fyfyrwyr a staff i hwyluso'r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Erthygl
5 mun
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthygl
5 mun
Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder

Sut brofiad yw cael iselder a gorpryder? Gwrandewch ar straeon iechyd meddwl personol yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol a ble i gael cymorth.

Sain
5 mun
myf.cymru - Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

myf.cymru - Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg

Adnodd iechyd meddwl a lles yw myf.cymru sydd wedi’i anelu at fyfyrwyr addysg uwch Cymraeg eu hiaith sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Erthygl
5 mun
Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT

Sut brofiad yw bod yn rhan o'r gymuned LHDT yn y brifysgol? Gwrandewch ar straeon dod allan, profiadau o homoffobia a gwneud ffrindiau newydd.

Sain
5 mun
Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr sy’n astudio ar hyn o bryd yn rhannu eu profiadau o fywyd go iawn yn eu geiriau eu hunain.

Erthygl
5 mun
Esboniadur Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Esboniadur

Adnodd cyfeiriol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Erthygl
5 mun
Sesiwn Blasu: Ffiseg - Astroffiseg gyda Liam Edwards, Myfyriwr PhD Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sesiwn Blasu: Ffiseg - Astroffiseg gyda Liam Edwards, Myfyriwr PhD

Yn y sesiwn hon, bu ffisegydd o Brifysgol Aberystwyth yn trafod ei siwrne o TGAU i’r brifysgol ac yn rhoi cip olwg o sut mae bywyd fel ymchwilwr ffiseg, a sut mae’r gwaith a ddysgodd yn TGAU/Lefel-A yn bwysig i’w ymchwil.

Fideo
5 mun
Adnoddau Rhaglennu Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Adnoddau Rhaglennu

Cyfres o adnoddau aml-gyfrwng i ddysgu rhaglennu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Erthygl
5 mun
Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymdeithaseg Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Pecyn Adnoddau Amlgyfrwng Cymdeithaseg

Pecyn o adnoddau deniadol i gefnogi dysgu cymdeithaseg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gweithgaredd
5 mun
Ap Gofalu Trwy'r Gymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Ap Gofalu Trwy'r Gymraeg

Crewyd yr ap hwn ar gyfer Prifysgol Abertawe a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i helpu myfyrwyr i fagu hyder wrth ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle neu wrth astudio.

Erthygl
5 mun
  • Tudalen 1 o 2
  • 1(current)
  • 2
  • Nesaf