Grid Rhestr Canlyniadau: 26 eitem
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
5 mun
Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol

Strategaethau sy'n helpu i gynnal llesiant a meddwl cadarnhaol yn ystod cyfnod a all fod yn heriol neu'n llawn straen.

Fideo
5 mun
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthygl
5 mun
Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Iselder a Gorbryder

Sut brofiad yw cael iselder a gorpryder? Gwrandewch ar straeon iechyd meddwl personol yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol a ble i gael cymorth.

Sain
5 mun
myf.cymru - Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

myf.cymru - Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg

Adnodd iechyd meddwl a lles yw myf.cymru sydd wedi’i anelu at fyfyrwyr addysg uwch Cymraeg eu hiaith sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Erthygl
5 mun
Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Y gymuned LHDT

Sut brofiad yw bod yn rhan o'r gymuned LHDT yn y brifysgol? Gwrandewch ar straeon dod allan, profiadau o homoffobia a gwneud ffrindiau newydd.

Sain
5 mun
Podlediad Sgwrs? Delwedd corff Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Sgwrs? Delwedd corff

Mae’r bennod podlediad hon yn edrych ar ddelwedd corff, hunan-ddelwedd ac yn archwilio effaith cyfryngau cymdeithasol a diwylliant enwogion ar fyfyrwyr yng Nghymru heddiw.

Sain
5 mun
Iechyd meddwl a lles yn y brifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Iechyd meddwl a lles yn y brifysgol

Llysgenhadon myfyrwyr yn Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhannu ei brofiadau mewn perthynas i Iechyd Meddwl a Lles.

Fideo
5 mun
Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau? Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Sut y gallaf ymdopi â straen arholiadau?

Mae heriau ychwanegol ynghlwm wrth gyfnod arholiadau - ond os byddwch yn rheoli eich straen, gallwch ei oresgyn. Mae gan Teena Clouston rai awgrymiadau, a gallwch droi eich papurau drosodd nawr.

Erthygl
5 mun
Sianel YouTube - 'Get Ready for University' Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sianel YouTube - 'Get Ready for University'

Byddwch yn clywed gan fyfyrwyr presennol ac yn cael cyngor arbenigol gan staff y brifysgol ar sianel YouTube Prifysgol Bangor, 'Get Ready for University'.

Fideo
5 mun
Trafod Iechyd Meddwl Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Trafod Iechyd Meddwl

Arddun Rhiannon, Ysgol y Gymraeg, yn trin a thrafod materion iechyd meddwl a hefyd yn son am ei phrofiadau ym Mangor.

Fideo
5 mun
Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr sy’n astudio ar hyn o bryd yn rhannu eu profiadau o fywyd go iawn yn eu geiriau eu hunain.

Erthygl
5 mun