Grid Rhestr Canlyniadau: 37 eitem
Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Sgwrsio am Brifysgol - podlediad am y profiad myfyrwyr go iawn

Ydych chi’n ystyried ai prifysgol yw’r dewis cywir i chi? Gwrandewch wrth i fyfyrwyr o holl brifysgolion Cymru rannu eu profiadau.

Sain
5 mun
Sut beth yw’r System Glirio mewn gwirionedd? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Sut beth yw’r System Glirio mewn gwirionedd?

Myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn rhannu eu profiadau a’u disgwyliadau parthed y System Glirio.

Fideo
5 mun
Cyflwyniad i Addysg Uwch a dewis cwrs Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Cyflwyniad i Addysg Uwch a dewis cwrs

Bydd y sesiwn hon gan Brifysgol Caerdydd yn ymdrin â sut i ymchwilio i gyrsiau, dulliau addysgu yn y brifysgol, bywyd myfyrwyr a chyllid.

Fideo
5 mun
Gwneud y gorau o ddigwyddiadau UCAS Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Gwneud y gorau o ddigwyddiadau UCAS

Gall Ffeiriau Gyrfaoedd a Ffeiriau Prifysgolion, fel digwyddiadau UCAS, fod braidd yn frawychus, ond does dim rhaid iddyn nhw fod felly. Dyma ambell awgrym ar gyfer sut i wella eich profiad o ddigwyddiadau UCAS.

Fideo
5 mun
Awgrymiadau ar gyfer dychwelyd i’r byd addysg Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Awgrymiadau ar gyfer dychwelyd i’r byd addysg

Mae myfyrwyr addysg uwch yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn rhannu eu hawgrymiadau ynghylch sut i baratoi i ddychwelyd i’r byd addysg ar ôl egwyl.

Fideo
5 mun
Pum awgrym ar gyfer mynd i’r afael â syndrom ffugiwr Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pum awgrym ar gyfer mynd i’r afael â syndrom ffugiwr

A ydych chi’n teimlo nad ydych yn ddigon da ar gyfer y brifysgol? Mae myfyrwyr addysg uwch o Goleg Caerdydd a’r Fro yn rhannu eu hawgrymiadau ar gyfer goresgyn hunan-amheuaeth.

Fideo
5 mun
Geirfa prifysgol Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Geirfa prifysgol

A ydych chi'n gwybod beth yw’r gwahaniaeth rhwng dewis cadarn a chynnig diamod? Neu beth yw seminar neu semester? Archwiliwch y nodwedd ryngweithiol hon er mwyn dod i ddeall terminoleg prifysgol.

Gweithgaredd
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr niwroamrywiol

Ydych chi’n niwroamrywiol ac yn meddwl am addysg uwch ond ddim yn siŵr pa gymorth sydd ar gael i chi? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Cymorth i fyfyrwyr anabl Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Cymorth i fyfyrwyr anabl

Ydych chi’n ystyried addysg uwch ond yn ansicr ynghylch pa gymorth sydd ar gael i fyfyrwyr anabl? Mae gan bob prifysgol yng Nghymru dimau i'ch helpu i gael y budd mwyaf posibl o’ch cyfnod mewn addysg uwch.

Erthygl
5 mun
Croeso i Dregyrfa – y pentref sector iechyd a gofal rhithiol Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Croeso i Dregyrfa – y pentref sector iechyd a gofal rhithiol

Mae GIG Cymru wedi lansio pentref rhithiol er mwyn arddangos yr ystod o gyfleoedd gyrfaol ac addysgol sydd ar gael yn y sector iechyd a gofal.

Gweithgaredd
5 mun
Pam dewis addysg uwch? Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Pam dewis addysg uwch?

Ddim yn siŵr a yw prifysgol yn ddelfrydol i chi? Mae myfyrwyr o Brifysgol De Cymru yn rhannu eu rhesymau dros ddewis addysg uwch a sut maent wedi elwa o’u profiad prifysgol hyd yma.

Fideo
5 mun
Podlediad Prifysgol, Awtistiaeth a Chi Eicon sain

Addysg a Datblygiad

Podlediad Prifysgol, Awtistiaeth a Chi

Gall y Brifysgol arwain at heriau unigryw i fyfyrwyr ag awtistiaeth. Dyma aelodau staff allgymorth ym Mhrifysgol Caerdydd, Scott a Freya, yn rhoi mewnwelediad a chyngor ar rannau allweddol o ymchwilio, ymgeisio a mynd i’r brifysgol.

Sain
5 mun