Skip to content

Barod ar gyfer prifysgol

Grid Rhestr Canlyniadau: 36 eitem
Gweithio mewn dwy iaith activity icon

Addysg a Datblygiad 

Gweithio mewn dwy iaith

Os ydych chi'n ysgrifennu ac yn cyflwyno gwaith yn y Gymraeg fel rhan o'ch cwrs, mae’n anochel y bydd angen i chi ddefnyddio ffynonellau Saesneg, yn ogystal â rhai Cymraeg. 

Gweithgaredd
Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio activity icon

Addysg a Datblygiad 

Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio

Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau

Gweithgaredd
Defnyddio ystadegau  yn eich ymchwil activity icon

Addysg a Datblygiad 

Defnyddio ystadegau yn eich ymchwil

Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Gweithgaredd
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg article icon

Addysg a Datblygiad 

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthyglau
Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio article icon

Addysg a Datblygiad 

Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio

Darganfyddwch y cyrsiau sgiliau astudio am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthyglau
Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg video icon

Addysg a Datblygiad 

Gwneud y gorau o'r Chweched Dosbarth a'r Coleg

Mae Llysgenhadon Myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn adlewyrchu ar eu amser nhw yn y Chweched neu yn Goleg cyn mynychu Brifysgol.

Fideo
Sgiliau Academaidd – Darllen Beirniadol article icon

Addysg a Datblygiad 

Sgiliau Academaidd – Darllen Beirniadol

Wrth ddarllen darn o waith academaidd, fel erthygl mewn cofnodlyfr neu bennod o lyfr, mae'n ddefnyddiol cymhwyso cyfres o gwestiynau ato. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn darllen yn feirniadol ac yn ddadansoddol yn eich ymchwil.

Erthyglau
Sgiliau Academaidd – Gwneud Nodiadau Effeithiol article icon

Addysg a Datblygiad 

Sgiliau Academaidd – Gwneud Nodiadau Effeithiol

Canllaw byr ar wneud nodiadau effeithiol mewn darlithoedd.

Erthyglau
Sgiliau Academaidd – Geiriau allweddol mewn teitlau traethodau article icon

Addysg a Datblygiad 

Sgiliau Academaidd – Geiriau allweddol mewn teitlau traethodau

Pan fydd traethawd yn cael ei bennu i chi, mae'n bwysig eich bod edrych yn ofalus ar y teitl. Deall y termau allweddol yw'r allwedd i ysgrifennu'n effeithiol.

Erthyglau
Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd article icon

Addysg a Datblygiad 

Myfyrwyr sy’n blogio - Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr sy’n astudio ar hyn o bryd yn rhannu eu profiadau o fywyd go iawn yn eu geiriau eu hunain.

Erthyglau
Canllaw i Astudio yn y Brifysgol activity icon

Addysg a Datblygiad 

Canllaw i Astudio yn y Brifysgol

Dyluniwyd y canllaw hwn i roi trosolwg i chi o astudio ym Mhrifysgol Bangor ac i'ch helpu i ddechrau ar y trywydd iawn tuag at fyfyrio ar sut y byddwch chi'n mynd i'r afael â'ch astudiaethau.

Gweithgaredd
Dysgu myfyriol video icon

Addysg a Datblygiad 

Dysgu myfyriol

Mae dysgu myfyriol yn broses hanfodol i bob myfyriwr mewn addysg uwch ac ar gyfer unrhyw un ohonom fel unigolion.

Fideo
Tudalen 1 o 3
Tudalen 1 o 3