Skip to content

Barod ar gyfer prifysgol

Grid Rhestr Canlyniadau: 225 eitem
Eich helpu i fod yn Barod ar gyfer Prifysgol article icon

Addysg a Datblygiad 

Eich helpu i fod yn Barod ar gyfer Prifysgol

Tynnu sylw at rai o'r ffyrdd y mae prifysgolion yng Nghymru yn cefnogi myfyrwyr yn ystod y pandemig a thu hwnt.

Erthyglau
Gweithio mewn dwy iaith activity icon

Addysg a Datblygiad 

Gweithio mewn dwy iaith

Os ydych chi'n ysgrifennu ac yn cyflwyno gwaith yn y Gymraeg fel rhan o'ch cwrs, mae’n anochel y bydd angen i chi ddefnyddio ffynonellau Saesneg, yn ogystal â rhai Cymraeg. 

Gweithgaredd
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe video icon

Addysg a Datblygiad 

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir video icon

Addysg a Datblygiad 

Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir

Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr.

Fideo
Hawlfraint  image Icon Hawlfraint: used with permission
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog free course icon

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg 

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol? Os felly, mae’r uned hon i chi. Mae’n cyflwyno nifer o ffactorau yr ydych angen eu hystyried wrth wneud cais i astudio meddygaeth, ac yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio meddygaeth yn ddwyieithog yn y brifysgol.        

Cwrs am ddim
1 awr
Termau Addysg Uwch article icon

Addysg a Datblygiad 

Termau Addysg Uwch

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein i fyfyrwyr a staff i hwyluso'r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Erthyglau
Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio activity icon

Addysg a Datblygiad 

Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio

Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau

Gweithgaredd
Defnyddio ystadegau  yn eich ymchwil activity icon

Addysg a Datblygiad 

Defnyddio ystadegau yn eich ymchwil

Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Gweithgaredd
Gyrfaoedd STEM article icon

Addysg a Datblygiad 

Gyrfaoedd STEM

Mae'r cyflwyniad hwn yn dangos i fyfyrwyr ysgol a choleg sut y gallai dyfodol cyffrous mewn STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) edrych.

Erthyglau
Llesiant - Blog Glyndŵr Wrecsam article icon

Addysg a Datblygiad 

Llesiant - Blog Glyndŵr Wrecsam

Erthyglau ar les ac iechyd meddwl o flog Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Erthyglau
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg article icon

Addysg a Datblygiad 

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthyglau
Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio article icon

Addysg a Datblygiad 

Cyrsiau ar-lein am ddim ar gyfer sgiliau astudio

Darganfyddwch y cyrsiau sgiliau astudio am ddim hyn ar OpenLearn.

Erthyglau
Tudalen 1 o 19
Tudalen 1 o 19