Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)
Darllen a gwneud nodiadau (Reading and taking notes)

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.3 Trefnwch eich nodiadau

[Dewch o hyd i ffordd o gadw trefn ar eich papurau gyda labeli ystyrlon, categorïau a ddyfeisiwyd a codau lliw.] Pan fyddwch wedi dechrau gwneud nodiadau, fe welwch eu bod yn ehangu’n gyflym a bydd angen i chi ddod o hyd i ffordd o’u trefnu fel y gallwch ddod o hyd i bethau yn ddiweddarach. Mae rhai ffactorau sy’n gyffredin i nodiadau wedi’u trefnu’n dda: labeli ystyrlon, categorïau a ddyfeisiwyd yn dda, codau lliw.